Accesul la informatiile de interes public

Accesul liber şi neîngrădit al oricărei persoane din România la orice informaţii de interes public, definite astfel prin Legea 544/2001, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relaţiilor dintre persoane si autorităţile publice. 

Prin informaţie de interes public se înţelege orice informaţie care priveşte activităţile sau rezultă din activităţile unei autorităţi publice sau instituţii publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informaţiei. 

Pentru a solicita în scris informaţii de interes public cu privire la activitatea Primăriei Municipiului Târnăveni puteţi trimite o cerere  pe adresa 545600 Piaţa Primăriei nr.7, municipiul Târnăveni, judeţul Mureş sau prin poştă electronică la adresele: tirnaveni@cjmures.ro  sau office@primariatarnaveni.ro .

Pentru asigurarea accesului la informaţiile de interes public, Primăria Municipiului Târnăveni a desemnat următoarea persoană cu responsabilităţi in acest domeniu:

1. Responsabil cu difuzarea informaţiilor de interes public si cu transparenţa decizională:
Cimpoca Virginia Maria – referent – Compartimentul Administraţie publică locală

Adresa: 545600 Piaţa Primăriei nr.7, Târnăveni
Telefon: centrala: +40-265-443400:

Fax: +40-265-446312
E-mail: office@primariatarnaveni.ro

tirnaveni@cjmures.ro
Website://primariatarnaveni.ro/
Program: luni – joi 7.00 – 15.00, vineri