Asistența socială

CERERE – DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE pentru acordarea unor drepturi de asistenta sociala (ajutor pentru incalzire, ajutor social, alocatie pentru sustinerea familiei) 

ACTE NECESARE PENTRU INTOCMIREA DOSARULUI DE ALOCATIE DE STAT  pentru copiii născuți în UE, cei care vin din UE sau cei care locuiesc in UE:

Actele se depun la Agentia Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială – Tg. Mureș

ACTE ROMÂNIA:

-Cerere tip (se poate descarca –aici)
-Copie acte de identitate părinți
-Copie certificat naștere copii
-Copie sentință de divorț (în cazul părinților divorțați)
-Copie certificat de căsătorie
-Adeverință angajator (cu data angajării, daca lucrează în România)
-Anexa nr. 1 din Regulamentul European   (se poate descarca –aici)
-Anchetă socială din partea primăriei că locuiesc în România
-Adeverință școală copii
-dosar plic

ACTE din statele UE:

-Un act de refuz din statul membru UE tradus si copie original – din care să rezulte ca NU ARE DREPTUL in țara respectivă
-Copie acte din UE (de exemplu din Spania –NIE/DNI, din Italia –Codice fiscale), contracte de munca sau orice document dupa care poate fi identificat in UE (pentru a fi verificat). Aceste acte nu trebuie traduse.