Aviz prealabil de oportunitate pentru intocmirea PUZ in vederea schimbarii destinatiei unui teren in scopul construirii unui obiectiv de utilitate publica

Aviz prealabil de oportunitate pentru intocmirea PUZ in vederea schimbarii destinatiei unui teren in scopul construirii unui obiectiv de utilitate publica

Aviz prealabil de oportunitate 

Plan de situatie