nr. 2 din data 27.01.2005 Privind aprobarea Organigramei si Statelor de functii al Serviciului Public de evidenta a persoanelor din cadrul Primariei Municipiului Tarnaveni