nr. 1 din data 27.01.2005 Privind aprobarea Organigramei si Statelor de functii ale Sectoarelor auxiliare din cadrul Primariei Municipiului Tarnaveni