nr. 50 din data 26.05.2005 Privind acordarea titlul de CETATEAN DE ONOARE al municipiului Tarnaveni domnului inginer Octavian Popa, primar al municipiului Tarnaveni pentru contributia deosebita la dezvoltarea economico-sociala a municipiului Tarnaveni

Consiliul local al municipiului Tarnaveni in sedinta ordinara din data de 26 mai
2005;
Vazand propunerea inaintata de domnul consilier Ciurca Emil;
In baza prevederilor art.19 din Statutul municipal Tarnaveni;
In temeiul art.46 al. 1 lit.v din Legea Administratiei Publice Locale nr.215/2001;

H O T A R A S T E

Articol unic. Se acorda titlul de CETATEAN DE ONOARE al municipiului Tarnaveni
domnului inginer Octavian Popa, primar al municipiului Tarnaveni pentru contributia
deosebita la dezvoltarea economico-sociala a municipiului Tarnaveni.

Presedinte de sedinta
Modorcea Ovidiu

Contrasemneaza
Secretar
Stefan Blanaru