CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTURILOR UNICE VACANTE din cadrul compartimentului Control Administrativ şi din cadrul Serviciului Întreţinere Teren Sport – Agrement

CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTURILOR  UNICE VACANTE


din cadrul compartimentului Control Administrativ  şi din cadrul Serviciului Întreţinere Teren Sport – Agrement


 


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI

ANUNŢĂ


CONCURS PENTRU OCUPAREA  URMĂTOARELOR POSTURI UNICE VACANTE :


 


 


Ø  1 post INGRIJITOR I, (în clădirea sediului central al Primăriei):  


CONDITII :


         studii medii( liceu- 12 clase ; profesionala) sau generale( minim 10 clase)


         vechime în munca : minim 3 ani


 


Ø  1 post INGRIJITOR I, (în clădirea sediului  Direcţiei  tehnice):  


CONDITII :


         studii medii( liceu- 12 clase ; profesionala) sau generale( minim 10 clase)


         vechime în munca : minim 3 ani


 


Ø   2 posturi MECANIC INTRETINERE – TR. V, în cadrul Serviciului Întreţinere Teren Sport- Agrement


CONDITII :


         studii medii( liceu- 12 clase ; profesionala- profil mecanic)


         vechime in munca : minim 4 ani


                                             


ACTE NECESARE:


         CERERE


         COPIE DE PE ACTUL DE IDENTITATE;


         COPIILE DE PE DIPLOMELE DE STUDII ŞI ALTE ACTE CARE ATESTĂ EFECTUAREA UNOR SPECIALIZĂRI;


         RECOMANDARE DE LA ULTIMUL LOC DE MUNCĂ;


         COPIE  DE PE CARNETUL DE MUNCĂ (după caz);


    CURRICULUM VITAE;


         CAZIERUL JUDICIAR;


         ADEVERINŢĂ CARE SĂ ATESTE STAREA DE SĂNĂTATE CORESPUNZATOARE ;


 


CONCURSUL  CONSTĂ DIN PROBA SCRISĂ ŞI INTERVIU.


 


DATA,ORA ŞI  LOCUL   DESFĂŞURĂRII CONCURSULUI :


– 26.07.2006, la sediul instituţiei, camera  6;


 


TERMENUL DE DEPUNERE AL DOSARELOR ESTE PÂNĂ LA DATA DE 24.07.2006, ORA 15.


 


RELAŢII SUPLIMENTARE SI BIBLIOGRAFIA SE POT OBTINE LA CAM. 5 – SERVICIU  ORGANIZARE SALARIZARE RESURSE UMANE, TEL. 443400 int. 25


                 


 


P R I M A R


Ing. POPA OCTAVIAN