CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI UNIC din cadrul Biroului Urbanism Amenajarea Teritoriului Cadastru Fond Funciar: Referent IA


 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI


ANUNŢĂ

CONCURS PENTRU OCUPAREA  POSTULUI UNIC :


în cadrul Biroului Urbanism Amenajarea Teritoriului Cadastru Fond Funciar


 


Ø    REFERENT  IA


 


CONDIŢII:


         studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat (arhitectura, constructii);


         vechime minimă în specialitate – 5 ani.


 


ACTE NECESARE:


    CERERE


         COPIE DE PE ACTUL DE IDENTITATE;


         COPIILE DE PE DIPLOMELE DE STUDII ŞI ALTE ACTE CARE ATESTĂ EFECTUAREA UNOR SPECIALIZĂRI;


         RECOMANDARE DE LA ULTIMUL LOC DE MUNCĂ;


         COPIE  DE PE CARNETUL DE MUNCĂ (după caz);


    CURRICULUM VITAE;


         CAZIERUL JUDICIAR;


         ADEVERINŢĂ CARE SĂ ATESTE STAREA DE SĂNĂTATE CORESPUNZATOARE ;


 


DATA, ORA, LOCUL DESFĂŞURĂRII CONCURSULUI:


27.07.2006, orele 10.00, CAMERA 6  SEDIUL INSTITUŢIEI


 


CONCURSUL CONSTĂ IN PROBĂ SCRISĂ ŞI INTERVIU


 


TERMEN DE DEPUNERE A DOSARELOR:   25.07.2006                    


 


RELAŢII SUPLIMENTARE ŞI BIBLIOGRAFIA LA CAMERA NR.5 – SERVICIUL ORGANIZARE, SALARIZARE, RESURSE UMANE


 


 


PRIMAR


Ing. POPA OCTAVIAN