CONCURS PENTRU OCUPAREA URMATOARELOR POSTURI UNICE VACANTE din cadrul SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR DE URGENTA : sofer treapta III ; şofer treapta IV

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI


ANUNŢĂ


CONCURS  PENTRU OCUPAREA URMATOARELOR POSTURI UNICE VACANTE


din cadrul SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR DE URGENŢĂ


 


Ø      sofer treapta  III


 CONDIŢII :


 – studii medii ;


 – vechime de minim  3 ani  în meseria de şofer;


  


Ø      şofer treapta  IV                                    


 CONDIŢII :


 – studii medii;


 – vechime de minim  2 ani  în meseria de şofer;


 


      ACTE  NECESARE:


      – Cerere;


        Copie de pe diplomele de studii si alte acte care atesta efectuarea unor specializari,


      –  Curriculum vitae,


      –  Permis conducere auto – categoria B


      –  Recomandare de la ultimul loc de munca,


         Cazier judiciar,


      –  Copie xerox de pe carnetul de munca,


    Adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare,


    Copie act identitate.


 


DATA, ORA ŞI LOCUL   DESFĂŞURĂRII  CONCURSULUI:


– 17.11.2006, orele 10,00 la sediul institutiei, camera  6;


 


TERMENUL DE DEPUNERE AL DOSARELOR :


 până la data de   15.11.2006, orele 15,00


RELATII SUPLIMENTARE SE POT OBTINE, LA CAM. 5, SERVICIUL  O.S.R.U. SAU LA TELEFON 443400 INT. 25


 


                                                       P R I M A R,


                                              Ing. POPA OCTAVIAN