CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT din cadrul SERVICIULUI DE ASISTENTA SOCIALA: Inspector specialitate debutant

PRIMÃRIA MUNICIPIULUI TÂRNÃVENI


ANUNÞÃ


 CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT:


INSPECTOR SPECIALITATE  DEBUTANT  din cadrul Serviciului De Asistenta Sociala


 
CONDIÞII:


 


          STUDII  SUPERIOARE DE LUNGÃ DURATA ABSOLVITE CU DIPLOMA LICENÞÃ, JURIDICE SAU ASISTENÞÃ SOCIALÃ;


 


 


   ACTE NECESARE:


 


         COPIA  ACTULUI DE IDENTITATE;


         CERERE  INSCRIERE;


         COPIILE DE PE DIPLOMELE DE STUDII SI ALTE ACTE CARE ATESTA EFECTUAREA UNOR SPECIALIZARI, CALIFICARI;


         RECOMANDARE DE LA ULTIMUL LOC DE MUNCA ( dupa caz);


         COPIE  DE PE CARNETUL DE MUNCA ( dupa caz);


    CURRICULUM VITAE.;


         CAZIERUL JUDICIAR;


         ADEVERINÞÃ DE LA MEDICUL DE FAMILIE.


 


 LOCUL, DATA, ORA,  DESFÃșURÃRII CONCURSULUI:


 


   CAMERA 6 la sediul institutiei


   18.01.2007


 


TERMEN DE DEPUNERE A DOSARELOR:­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 15.01.2007


 


RELAÞII SUPLIMENTARE, BIBLIOGRAFIA LA CAMERA NR.5 – BIROUL ORGANIZARE SALARIZARE RESURSE UMANE SAU LA NUMAR DE  TELEFON 443400 INT. 16


 


 


PRIMAR


ING.  POPA OCTAVIAN


 


 BIBLIOGRAFIE,


 


 


CONCURS INSPECTOR SPECIALITATE DEBUTANT – SERVICIUL DE ASISTENTA SOCIALA:


 


 


          Legea nr. 215/2001 –privind Adminstratia Publica Locala, modificata;


 


          Legea nr. 17/2000 – privind asistenta sociala a persoanelor varstnice;


 


 


          Legea nr. 47/ 2004- Codul de conduita al personalului contractual;


 


          Legea nr. 519/2002- pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.102/1999 privind protectia speciala si incadrarea in munca a persoanelor cu handicap;


  


          Legea nr. 448/2006- privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap ;


 


          Ordonanta nr. 68/2003- privind serviciile sociale.