CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT: Inspector de specialitate debutant din cadrul SERVICIULUI DE ASISTENTA SOCIALA

ROMÂNIA


JUDETUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


PRIMÃRIA


 


PRIMÃRIA MUNICIPIULUI TÂRNÃVENI


ANUNÞÃ


CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT:Inspector de specialitate debutant


din cadrul Serviciului de Asistenta Socialã


 


 


 


CONDIÞII :


 


      studii superioare de lungã duratã ( juridice sau de  asistenta sociala ), absolvite cu diploma de licenta;


      cunostinte operare pe calculator


 
DATA, ORA DE DESFÃșURARE A CONCURSULUI :          proba scrisa 11.04.2007 orele 10,00


          interviu – 12.04.2007


 


LOCUL DE DESFÃșURARE A CONCURSULUI :


Sediul Institutiei, Municipiul Târnãveni, strada Piaþa Primãriei, nr. 7- camera 6


 


TERMEN DE DEPUNERE A DOSARELOR :  06.04.2007


 


RELAÞII SUPLIMENTARE, BIBLIOGRAFIA LA CAMERA NR. 5- SERVICIUL ORGANIZARE, SALARIZARE, RESURSE UMANE SAU LA NUMARUL DE TELEFON 443400 INT.15


 


  


                                                           PRIMAR,


                                              ING. POPA OCTAVIAN


 


 


 


 


 


 


 


B I B L I O G R A F I E,


 


CONCURS INSPECTOR SPECIALITATE DEBUTANT-


SERVICIUL DE ASISTENTA SOCIALA


 
  • Legea  nr. 215/2001privind  Administratia Publica Locala, modificata si completata;


  • Legea nr.17/2000- privind asistenta  sociala a persoanelor varstnice, modificata si completata;


  • Legea nr. 477/2004- Codul de conduita al personalului contractual;


  • Legea nr.448/2006-privind protectia si  promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;


  • Ordonanta nr. 68/2003- privind serviciile sociale;


  • Legea nr. 53/2003- Codul  muncii, modificat cu completarile la zi.