Anunt de atribuire numarul 2569/29.05.2007 – Achizitia de nisip natural, balast natural, sorturi si piatra concasata

Anunt de atribuire numarul 2569/29.05.2007

Informatii anunt de participare asociat
Numar anunt: 4923 / 09.03.2007
Denumire contract: Achizitia de nisip natural, balast natural, sorturi si piatra concasata

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)   Denumirea, adresa si punct(e) de contact:


Primaria Municipiului Tarnaveni
Adresa postala:  str. 22 Decembrie, nr. 2 , Localitatea:  Tarnaveni , Cod postal:  545600 , Romania , Punct(e) de contact:  Maria Bonciog , Tel.  0265/443417 , Email:  mbonciog@yahoo.com,teom_ro@yahoo.com , Fax:  0265/443418 , Adresa internet (URL):  primariatarnaveni.ro
I.2)   Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)

– Constructii si amenajari teritoriale
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1)   Descriere
II.1.1)   Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Achizitia de nisip natural, balast natural, sorturi si piatra concasata
II.1.2)   Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor


Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Primaria Municipiului Tarnaveni, Statia de asfaltare, str. A. Iancu
II.1.3)   Anuntul implica
II.1.4)   Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Dorim sa achizitionam: nisip natural, balast natural, sorturi de 0-3 mm, 3-7 mm, 7-15 mm si piatra concasata de 3-7 mm, 15-30 mm.
II.1.5)   Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)


14211100-4 – Nisip natural
14212120-7 – Pietris
14212300-3 – Piatra de cariera si concasata
14212310-6 – Balast
II.1.6)   Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2)   Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1)   Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
112,700 RON    
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1)   Tipul procedurii
IV.1.1)   Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2)   Criterii de atribuire
IV.2.1)   Criterii de atribuire


Pretul cel mai scazut


IV.2.2)   S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3)   Informatii administrative
IV.3.1)   Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2)   Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUIContract nr: 11/16.04.2007    Denumirea: Nisip natural, balast natural, sorturi, piatra concasata
V.1)   Data atribuirii contractului    4/18/2007
V.2)   Numarul de oferte primite    3
V.3)   Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul


S.C. Elita Simex S.R.L.
Adresa postala:  Sancraiu de Mures, jud. Mures, str. Delureni, nr. 129 , Localitatea:  Sancraiu de Mures , Cod postal:  547525 , Romania , Tel.  0265/316359 , Fax:  0265/316359
V.4)   Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 38500.00     Moneda: EUR    Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 33351.00     Moneda: EUR    Fara TVA
V.5)   Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1)   Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2)   Alte informatii
VI.3)   Cai de atac
VI.3.1)   Organismul competent pentru caile de atac


Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, et. 4, sector 1 , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  010873 , Romania , Tel.  021/3199538 , Fax:  021/3118095
Organismul competent pentru procedurile de mediere


Tribunalul Mures
Adresa postala:  str. Bolyai, nr. 30 , Localitatea:  Targu Mures , Cod postal:  540067 , Romania , Tel.  0265/267856 , Fax:  0265/267856
VI.3.2)   Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3)   Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac


Primaria Municipiului Tarnaveni, Directia Tehnica
Adresa postala:  str. 22 Decembrie, nr. 2 , Localitatea:  Tarnaveni , Cod postal:  545600 , Romania , Tel.  0265/443417 , Fax:  0265/443418
VI.4)   Data expedierii prezentului anunt
29.05.2007 13:07