Anunt de atribuire numarul 13199/11.10.2007 – Retea de canalizare menajera pe strada N. Balcescu

Anunt de atribuire numarul 13199/11.10.2007

         Informatii anunt de participare asociat


Numar anunt:  11017 / 20.04.2007


 


 


Denumire contract:


Retea de canalizare menajera pe strada N. Balcescu


 


 


 


Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA


I.1)       Denumirea, adresa si punct(e) de contact:


         Primaria Municipiului Tarnaveni


Adresa postala:  Piata Primariei, nr. 7 , Localitatea:  Tarnaveni , Cod postal:  545600, Romania , Punct(e) de contact:  Mirela Modorcea , Tel.  0265/443400 , Email:  pmtab@yahoo.com , Fax:  0265/446312 , Adresa internet (URL):  primariatarnaveni.ro


 


I.2)       Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)


         Autoritate regionala sau locala


Activitate (activitati)


– Constructii si amenajari teritoriale


 


             Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante


             Nu


Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI


II.1)      Descriere


II.1.1)   Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta


             Retea de canalizare menajera pe strada N. Balcescu


II.1.2)   Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor


         Lucrari


Executarea


Locul principal de executare: Strada N. Balcescu, Tarnaveni, jud. Mures


 


 


II.1.3)   Anuntul implica


            


II.1.4)   Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor


             Realizarea unei retele de canalizare menajere pe strada N. Balcescu


II.1.5)   Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)


                   45232411-6 – Canalizare de ape reziduale


 


II.1.6)   Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice


             Nu


II.2)      Valoarea totala finala a contractului (contractelor)


II.2.1)   Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor


         37,567 RON    


 


SECTIUNEA IV: PROCEDURA


IV.1)     Tipul procedurii


IV.1.1)   Tipul procedurii


             Licitatie deschisa


            


IV.2)     Criterii de atribuire


IV.2.1)   Criterii de atribuire


         Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic


   Criterii                                                            Pondere


1 Valoarea lucrarii                                               85 %


2 Termen de executie                                         5 %


3 Planul calitatii                                                  10 %


                                                                                                                                         


 


IV.2.2)   S-a organizat o licitatie electronica


             Nu


IV.3)     Informatii administrative


IV.3.1)   Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta


IV.3.2)   Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract


             Nu


SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI


         Contract nr: 24/31.05.2007    Denumirea: Retea de canal menajer pe strada N. Balcescu


V.1)   Data atribuirii contractului    6/26/2007


V.2)   Numarul de oferte primite    5


V.3)   Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul


         S.C. ROYAL CONSTRUCT S.R.L. Tarnaveni


Adresa postala:  Tarnaveni, strada Viitorului, bl. 13/B, ap. 1-2 , Localitatea:  Tarnaveni , Cod postal:  545600 , Romania , Tel.  0265/446194


 


V.4)   Informatii privind valoarea contractului


         Estimarea initiala a valorii contractului


         Valoarea: 73000.00     Moneda: RON    Fara TVA


         Valoarea totala finala a contractului


         Valoarea: 37567.00     Moneda: RON    Fara TVA


        


V.5)   Contractul ar putea fi subcontractat


         Nu


        


        


 


SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE


VI.1)     Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare


             Nu


VI.2)     Alte informatii


VI.3)     Cai de atac


VI.3.1)   Organismul competent pentru caile de atac


         ConsiliulNational de Solutionare a Contestatiilor


Adresa postala:  B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, et. 4, sector 1 , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  010873 , Romania , Tel.  021/3199538 , Fax:  021/3118095


 


             Organismul competent pentru procedurile de mediere


         Tribunalul Mures


Adresa postala:  str. Bolyai, nr. 30 , Localitatea:  Targu Mures , Cod postal:  540067 , Romania , Tel.  0265/267856 , Fax:  0265/267856


 


VI.3.2)   Utilizarea cailor de atac


             Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac


VI.3.3)   Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac


         Primaria Municipiului Tarnaveni, Directia Tehnica


Adresa postala:  str. 22 Decembrie, nr. 2 , Localitatea:  Tarnaveni , Cod postal:  545600 , Romania , Tel.  0265/443417 , Fax:  0265/443418


 


VI.4)     Data expedierii prezentului anunt


             11.10.2007 12:50