Anunt de atribuire numarul 13188/11.10.2007 – Retea de canalizare menajera pe str. Gorunului


Anunt de atribuire numarul 13188/11.10.2007


Informatii anunt de participare asociat


Numar anunt:


8701 / 03.04.2007


Denumire contract:


Retea de canalizare menajera pe str. Gorunului


 


Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA


I.1)  


Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Primaria Municipiului Tarnaveni


Adresa postala:  Piata Primariei, nr. 7 , Localitatea:  Tarnaveni , Cod postal:  545600 , Romania , Punct(e) de contact:  Mirela Modorcea , Tel.  0265/443400 , Email:  pmtab@yahoo.com , Fax:  0265/446312 , Adresa internet (URL):  primariatarnaveni.ro
I.2)  


Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)


Autoritate regionala sau locala


Activitate (activitati)


– Constructii si amenajari teritoriale


Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante


Nu


Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI


II.1)  


Descriere


II.1.1)  


Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta


Retea de canalizare menajera pe str. Gorunului


II.1.2)  


Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari


Executarea


Locul principal de executare: Str. Gorunului, Tarnaveni, jud. Mures


II.1.3)  


Anuntul implica


II.1.4)  


Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor


Realizarea unei retele de canalizare menajere pe str. Gorunului.


II.1.5)  


Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)


45232411-6 – Canalizare de ape reziduale


II.1.6)  


Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice


Nu


II.2)  


Valoarea totala finala a contractului (contractelor)


II.2.1)  


Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor


43,518 RON    


SECTIUNEA IV: PROCEDURA


IV.1)  


Tipul procedurii


IV.1.1)  


Tipul procedurii


Licitatie deschisa


IV.2)  


Criterii de atribuire


IV.2.1)  


Criterii de atribuire


Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii


Pondere


1


Valoarea lucrarii


85 %


2


Termen de executie


5 %


3


Planul calitatii


10 %


IV.2.2)  


S-a organizat o licitatie electronica


Nu


IV.3)  


Informatii administrative


IV.3.1)  


Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta


IV.3.2)  


Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract


Nu


SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI

Contract nr: 15/14.05.2007    Denumirea: Retea de canal menajer pe strada Gorunului


V.1)  


Data atribuirii contractului    5/29/2007


V.2)  


Numarul de oferte primite    4


V.3)  


Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. MARANATA PREST S.R.L. Tarnaveni


Adresa postala:  Tarnaveni, strada Victoriei, nr. 51 , Localitatea:  Tarnaveni , Cod postal:  545600 , Romania , Tel.  0265/446215


V.4)  


Informatii privind valoarea contractului


Estimarea initiala a valorii contractului


Valoarea: 80000.00     Moneda: RON    Fara TVA


Valoarea totala finala a contractului


Valoarea: 43518.00     Moneda: RON    Fara TVA


V.5)  


Contractul ar putea fi subcontractat


Nu


SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE


VI.1)  


Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare


Nu


VI.2)  


Alte informatii


VI.3)  


Cai de atac


VI.3.1)  


Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor


Adresa postala:  B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, et. 4, sector 1 , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  010873 , Romania , Tel.  021/3199538 , Fax:  021/3118095


Organismul competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Mures


Adresa postala:  Targu Mures, str. Bolyai, nr. 30 , Localitatea:  Targu Mures , Cod postal:  540067 , Romania , Tel.  0265/267856 , Fax:  0265/267856


VI.3.2)  


Utilizarea cailor de atac


Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac


VI.3.3)  


Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria Municipiului Tarnaveni, Directia Tehnica


Adresa postala:  Str. 22 Decembrie, nr. 2 , Localitatea:  Tarnaveni , Cod postal:  545600 , Romania , Tel.  0265/443417 , Fax:  0265/443418


VI.4)  


Data expedierii prezentului anunt


11.10.2007 11:39