Anunt de atribuire numarul 13239/12.10.2007 – Inlocuirea sist de incalzire existent cu un sist centralizat si izolarea termica partiala la Grad. 4


Informatii anunt de participare asociat
Numar anunt: 8899 / 04.04.2007
Denumire contract: Inlocuirea sist de incalzire existent cu un sist centralizat si izolarea termica partiala la Grad. 4

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)   Denumirea, adresa si punct(e) de contact:


Primaria Municipiului Tarnaveni
Adresa postala:  Piata Primariei, nr. 7 , Localitatea:  Tarnaveni , Cod postal:  545600 , Romania , Punct(e) de contact:  Maria Bonciog, Tel.  0265/443400 , Email:  pmtab@yahoo.com , Fax:  0265/446312 , Adresa internet (URL):  primariatarnaveni.ro
I.2)   Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)

– Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1)   Descriere
II.1.1)   Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Inlocuirea sist de incalzire existent cu un sist centralizat si izolarea termica partiala la Grad. 4
II.1.2)   Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor


Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Gradinita cu PP nr4 Tarnaveni, str. Republicii, nr. 34, jud. Mures
II.1.3)   Anuntul implica
II.1.4)   Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Schimbarea sistemului de incalzire existent cu unul centralizat si izolarea termica partiala a cladirii.
II.1.5)   Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45331100-7 – Lucrari de instalare de echipamente de incalzire centrala
II.1.6)   Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2)   Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1)   Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
58,850 RON    
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1)   Tipul procedurii
IV.1.1)   Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2)   Criterii de atribuire
IV.2.1)   Criterii de atribuire


Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic


Criterii Pondere
1 Pretul ofertei 85 %
2 Durata de realizare a lucrarilor 5 %
3 Planul calitatii specific lucrarilor 10 %
IV.2.2)   S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3)   Informatii administrative
IV.3.1)   Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2)   Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUIContract nr: 18/17.05.2007    Denumirea: Inloc sist de incalz la Gradinita cu PP nr. 4
V.1)   Data atribuirii contractului    5/17/2007
V.2)   Numarul de oferte primite    3
V.3)   Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul


S.C. ROYAL CONSTRUCT S.R.L. Tarnaveni
Adresa postala:  Tarnaveni, cart. Viitorului, bl. 13/B, ap. 1-2 , Localitatea:  Tarnaveni , Cod postal:  545600 , Romania , Tel.  0265/446194
V.4)   Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 64000.00     Moneda: RON    Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 58850.00     Moneda: RON    Fara TVA
V.5)   Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1)   Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2)   Alte informatii
VI.3)   Cai de atac
VI.3.1)   Organismul competent pentru caile de atac


Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, et 4, sector 1 , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  010873 , Romania , Tel.  021/3199538
Organismul competent pentru procedurile de mediere


Tribunalul Mures
Adresa postala:  Str. Bolyai, nr. 30 , Localitatea:  Targu Mures , Cod postal:  540067 , Romania , Tel.  0265/267856
VI.3.2)   Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3)   Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac


Primaria Municipiului Tarnaveni, Directia Tehnica
Adresa postala:  Str. 22 Decembrie, nr. 2 , Localitatea:  Tarnaveni , Cod postal:  545600 , Romania , Tel.  0265/443417
VI.4)   Data expedierii prezentului anunt
12.10.2007 08:31