Anunt de atribuire numarul 13443/15.10.2007 – Achizitia de ciment, ipsos si mozaic


Informatii anunt de participare asociat


Numar anunt: 6073 / 19.03.2007


Denumire contract:  Achizitia de ciment, ipsos si mozaic


 


 


Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA


I.1)  Denumirea, adresa si punct(e) de contact:


Primaria Municipiului Tarnaveni


Adresa postala:  str. 22 Decembrie, nr. 2 , Localitatea:  Tarnaveni , Cod postal:  545600 , Romania , Punct(e) de contact:  Maria Bonciog , Tel.  0265/443417 , Email:  mbonciog@yahoo.com,teom_ro@yahoo.com , Fax:  0265/443418 , Adresa internet (URL):  primariatarnaveni.ro


 


I.2)  Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)


Autoritate regionala sau locala


Activitate (activitati)


– Constructii si amenajari teritoriale


 


 


Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante


Nu


 


Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI


II.1)    Descriere


II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta


Achizitia de ciment, ipsos si mozaic


 


II.1.2)  Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor


Produse


Cumparare


Locul principal de livrare: Primaria Municipiului Tarnaveni, Statia de asfaltare, str. A. Iancu, Tarnaveni, jud. Mures


 


II.1.3)  Anuntul implica


 


 


II.1.4)  Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor


Achizitionarea de ciment alb si gri, ipsos si mozaic.


 


II.1.5)  Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)


28811200-2 – Ciment


14111100-3 – Marmura


14121100-6 – Ghips


 


II.1.6)  Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice


Nu


 


II.2)    Valoarea totala finala a contractului (contractelor)


II.2.1)  Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor


48,150 RON    


 


SECTIUNEA IV: PROCEDURA


IV.1)   Tipul procedurii


IV.1.1)Tipul procedurii


Licitatie deschisa


 


IV.2)    Criterii de atribuire


IV.2.1) Criterii de atribuire


Pretul cel mai scazut


 


 


IV.2.2)  S-a organizat o licitatie electronica


Nu


IV.3)    Informatii administrative


IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta


IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract


Nu


 


SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI


Contract nr: 13/23.04.2007    Denumirea: Contract furnizare ciment gri, alb, ipsos si mozaic


V.1)  Data atribuirii contractului    4/27/2007


V.2)  Numarul de oferte primite    1


V.3)  Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul


S.C. COMTRANSPOP S.R.L. Tarnaveni


Adresa postala:  Tarnaveni, str. Avram Iancu, nr. 120 , Localitatea:  Tarnaveni , Cod postal:  545600 , Romania


 


V.4)  Informatii privind valoarea contractului


Estimarea initiala a valorii contractului


Valoarea: 50000.00     Moneda: RON    Fara TVA


 


Valoarea totala finala a contractului


 


Valoarea: 48150.00     Moneda: RON    Fara TVA


 


 


V.5)  Contractul ar putea fi subcontractat


Nu


 


 


SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE


VI.1)  Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare


Nu


VI.2)  Alte informatii


VI.3)  Cai de atac


VI.3.1)  Organismul competent pentru caile de atac


 


Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor


Adresa postala:  B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, et. 4, sector 1 , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  010873 , Romania , Tel.  021/3199538 , Fax:  021/3118095


 


Organismul competent pentru procedurile de mediere


 


Tribunalul Mures


Adresa postala:  Str. Bolyai, nr. 30 , Localitatea:  Targu Mures , Cod postal:  540067 , Romania , Tel.  0265/260322 , Fax:  0265/267856


 


VI.3.2)  Utilizarea cailor de atac


Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac


 


VI.3.3)   Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac


 


Primaria Municipiului Tarnaveni, Directia Tehnica


Adresa postala:  str. 22 Dec., nr. 2 , Localitatea:  Tarnaveni , Cod postal:  545600 , Romania , Tel.  0265/443417 , Fax:  0265/443418


 


VI.4)  Data expedierii prezentului anunt


15.10.2007 11:27