Anunt de atribuire numarul 16017/13.11.2007 – SF si PT Reabilitare/modernizare str. Custelnic

Informatii anunt de participare asociat


Numar anunt:  10275 / 16.04.2007


 


 


Denumire contract:  SF si PT Reabilitare/modernizare str. Custelnic


 


 


Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA


 


I.1)  Denumirea, adresa si punct(e) de contact:


 


Primaria Municipiului Tarnaveni


Adresa postala:  Piata Primariei, nr. 7 , Localitatea:  Tarnaveni , Cod postal:  545600 , Romania , Punct(e) de contact:  Maria Bonciog, Tel.  0265/443400 , Email:  pmtab@yahoo.com , Fax:  0265/446312 , Adresa internet (URL):  primariatarnaveni.ro


 


I.2)  Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)


 


Autoritate regionala sau locala


Activitate (activitati)


– Constructii si amenajari teritoriale


 


Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante


                Nu


 


Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI


 


II.1)         Descriere


II.1.1)      Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta


                SF si PT Reabilitare/modernizare str. Custelnic


II.1.2)      Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor


           Servicii


12 – Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii de proiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice


Locul principal de prestare: Strada Custelnic, Tarnaveni


 


 


II.1.3)      Anuntul implica


               


II.1.4)      Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor


                SF si PT strada Custelnic: pietruire, rigole pluviale, trotuare mdalate, borduri de delimitare carosabil si trotuare.


II.1.5)      Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)


           74232250-1 – Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport


 


II.1.6)      Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice


                Nu


II.2)         Valoarea totala finala a contractului (contractelor)


II.2.1)      Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor


           25,600 RON    


 


SECTIUNEA IV: PROCEDURA


IV.1)        Tipul procedurii


IV.1.1)     Tipul procedurii


                Licitatie deschisa


               


IV.2)        Criterii de atribuire


IV.2.1)     Criterii de atribuire


           Pretul cel mai scazut


 


                                                                                                                                                          


 


IV.2.2)     S-a organizat o licitatie electronica


                Nu


IV.3)        Informatii administrative


IV.3.1)     Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta


IV.3.2)     Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract


                Nu


SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI


            Contract nr: 23/30.05.2007    Denumirea: SF SI pt Reabilitare/modernizare strada Custelnic


V.1)     Data atribuirii contractului    5/30/2007


V.2)     Numarul de oferte primite    2


V.3)     Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul


           S.C. PROIECT ALBA S.A.


Adresa postala:  B-dul 1 Decembrie, nr. 68 , Localitatea:  Alba Iulia , Cod postal:  510207 , Romania , Tel.  0258/835636 , Fax:  0258/833793


 


V.4)     Informatii privind valoarea contractului


            Estimarea initiala a valorii contractului


            Valoarea: 25933.00     Moneda: RON    Fara TVA


            Valoarea totala finala a contractului


            Valoarea: 25600.00     Moneda: RON    Fara TVA


           


V.5)     Contractul ar putea fi subcontractat


            Nu


           


 


SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE


VI.1)        Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare


                Nu


VI.2)        Alte informatii


VI.3)        Cai de atac


VI.3.1)     Organismul competent pentru caile de atac


           Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor


Adresa postala:  B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, et. 4, sector 1 , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  010873 , Romania , Tel.  021/3199538 , Fax:  021/3118095


 


                Organismul competent pentru procedurile de mediere


           Tribunalul Mures


Adresa postala:  str. Bolyai, nr. 30 , Localitatea:  Targu Mures , Cod postal:  540067 , Romania , Tel.  0265/267856 , Fax:  0265/267856


 


VI.3.2)     Utilizarea cailor de atac


                Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac


VI.3.3)     Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac


                Primaria Municipiului Tarnaveni, Directia Tehnica


Adresa postala:  str. 22 Decembrie, nr. 2 , Localitatea:  Tarnaveni , Cod postal:  545600 , Romania , Tel.  0265/443417 , Fax:  0265/443418


 


VI.4)        Data expedierii prezentului anunt


                13.11.2007 14:04