DIN PARTEA PRIMARIEI MUNICIPIULUI TARNAVENI

ROMÂNIA                                                                               


JUDEÞUL  MUREȘ                                                                                          


MUNICIPIUL  TÂRNÃVENI                                                                          


PRIMÃRIA                                                                                 


 


                         


 


           
           
DIN  PARTEA  PRIMARIEI  MUNICIPIULUI  TARNAVENI


 


  


           
Urmare neimplicarii 
conducerii  SC Comunale SA,
in perioada de 4 luni avuta la dispozitie, in utilizarea  autogunoierei  tip Mercedes, adusa din Ungaria  prin efortul si cheltuiala Primariei
Municipiului Tarnaveni,  in sedinta
 CL  din 25.10. 2007 d-l primar Popa Octavian
a fost imputernicit pentru valorificarea   acestei donatii
.


           
In acest sens  s-au
intreprins urmatoarele:


           
-s-a luat legatura  cu firma
din Ungaria  care in adresa  inaintata  primariei precizeaza
ca


„ in cazul in care SC Comunale SA nu-si poate indeplinii
obligatia stipulata in contractul de donatie, CL poate hotari in privinta
exploatarii autogunoierei , in sensul de a servi  intereselor municipilui
Tarnaveni”.


           
-SC Comunale SA este informata 
prin adresa nr 24.281 /20.11.2007, de faptul  ca a imputernicit operatorul de
salubrizare  pentru efectuarea unor
probe  functionale  avand in vedere stationarea de lunga
durata a autogunoierei  urmand  apoi negocierea cu
acesta.


           
SC Comunale  nu a prezentat
nici un contract de inchiriere la suma vehiculata de 3000  RON/ luna   si nici  nu a informat  Primaria si Consiliul Local  ca s-ar afla in negociere  in vederea 
inchirierii.


           
Mentionam de asemenea  ca
suma de 160.000.000( lei vechi ) reprezinta  contravaloarea  inchirierii si a prestarii  efective a serviciilor de colectare si
transport  gunoi menajer pentru o
luna  si nu numai contravaloarea
inchirierii ca utilaj   a
autogunoierei, operatorul suportand toate costurile (personal, carburanti,
reparatii,etc), lucru confirmat  de
conducerea SC Comunale SA din acea
perioada.


           
In concluzie  este clar ca
datele au fost  prezentate cu rea
vointa si utilizand un limbaj suburban.


           
Primaria si CL va sta la dispozitie cu toate informatiile  referitoare la acest
caz.


 


 


                                                           
Primar,


                                               
Ing. Popa Octavian