CONCURS PENTRU ATESTAREA ADMINISTRATORILOR DE IMOBIL

PRIMARIA MUNICIPIULUI TARNAVENI


ANUNTA


CONCURS PENTRU


 


ATESTAREA ADMINISTRATORILOR DE IMOBIL


 


CONDITII :


          STUDII MEDII ABSOLVITE CU DIPLOMA DE BACALAUREAT


 


ACTE NECESARE :


          CERERE;


          COPIE ACT STUDII;


          COPIE ACT INDENTITATE;


          CAZIER JUDICIAR;


          CURRICULUM VITAE;


          ADEVERINTA MEDICALA- APT DE MUNCA( de la medicul de familie);


          AVIZ PSIHOLOGIC.


 


DATA , ORA SI LOCUL  DESFASURARII CONCURSULUI :


          15.02.2008, LA SEDIUL INSTITUTIEI, CAM. 6


 


 


TERMENUL DE DEPUNERE AL DOSARELOR : 14.02.2008 ORELE 13,00


RELATII SUPLIMENTARE SI BIBLIOGRAFIA SE POT OBTINE LA CAM. NR. 5- SERVICIUL OSRU, TEL. 0265-434400


 


 


PRIMAR,


Ing. POPA OCTAVIAN