CONCURS PENTRU OCUPAREA: 1 post de muncitor calificat gradul V- la sector “Sere- Spatii verzi”


ROMANIA


JUD.MURES


MUN.TARNAVENI


PRIMARIA


 


A N U N T


 PRIMARIA MUNICIPIULUI TARNAVENI


ANUNTA CONCURS PENTRU OCUPAREA:


 


– 1 post de muncitor calificat gradul V- la sector “ Sere- Spatii verzi”-


 


   


CONDITII :


           – vechime minima in munca – 2 ani


          – studii  medii


 


ACTE NECESARE :


           CERERE;


           COPIE ACT STUDII;


           RECOMANDARE DE LA ULTIMUL LOC DE MUNCA;


           COPIE ACT IDENTITATE;


          – CAZIER JUDICIAR;


          – CURRICULUM VITAE;


          – ADEVERINTA MEDICALA DE LA MEDICUL DE FAMILIE- APT DE MUNCA.


 


DATA, ORA SI LOCUL DESFASURARII  INTERVIULUI :


             28.02.2008, ORA 9,00, LA SEDIUL INSTITUTIEI.


 


 


TERMENUL DE DEPUNERE AL DOSARELOR ESTE PANA LA DATA DE  27.02.2008, ORA 15.


 


RELATII SUPLIMENTARE SE POT OBTINE LA CAM. 5-SERVICIUL  ORGANIZARE SALARIZARE RESURSE UMANE., TEL. 443400 int. 25


                 


  


                                                                         PRIMAR


                                                            Ing. POPA OCTAVIAN


 


 


                                            


 BIBLIOGRAFIE


                CONCURS MUNCITOR CALIFICAT GRAD V- SECTOR SERE-SPATII VERZI


 


 
  •  FLORICULTURA – AUTORI: VASILE SONIA, AFRODITA PAVEL SI ELENA SELARU;


  • SPATII VERZI – AUTOR : FILOFTEEA NEGRUTIU;


  • LEGEA NR. 215-  privind Administratia publica locala, republicata;


  • LEGEA NR. 477/2004- privind Codul de  conduita al personalului , cu modificarile si completarile ulterioare.