ANUNT DE PARTICIPARE pentru acordarea de finantari nerambursabile pentru activitati nonprofit de interes general

ANUNT DE PARTICIPARE


pentru acordarea de finantari nerambursabile pentru activitati


nonprofit de interes general


 


1.Autoritatea contractanta: PRIMARIA MUNICIPIULUI TARNAVENI, cod fiscal 4323535, cu sediul in P-ta Primariei, nr. 7, telefon 0265/443400, 0265/446112, fax. 0265/446312 si e-mail pmtab@yahoo.com.


 


2. Reglementari legale privind acordarea finantarii nerambursabile:


Legea nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general.


– Hotararea Consiliului Local al Municipiului Tarnaveni nr. 10/31.01.2008 privind aprobarea programului anual al finantarilor nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Tarnaveni, pe anul 2008.


 


3. Domeniile pentru care se acorda finantare nerambursabila:


– sport


– cultura, educatie, stiinta


– asistenta sociala


 


4. Sumele aprobate pe anul 2008, pe domenii:


 – sport: 22.500 lei


 – cultura, educatie, stiinta: 22.500 lei


 – asistenta sociala: 15.000 lei


 


5. Durata finantarii nerambursabile pentru activitati nonprofit de interes general:


 – anul 2008


 


6. Solicitarea documentatiei de finantare nerambursabila:


 Documentatia de finantare nerambursabila se poate procura de la Registratura Primariei Municipiului Tarnaveni, p-ta Primariei, nr. 7, camera 21, tel. 0265/443400, incepand cu data de 03.03.2008.


 


7. Depunerea documentatiei:


 – Solicitantul va depune documentatia la Registratura Primariei Municipiului Tarnaveni, P-ta Primariei, nr. 7, camera 21, pana la data de 04.04.2008, ora 1400.


 


8. Evaluare si selectia proiectelor depuse de asociatii si fundatii, in vederea obtinerii finantarii nerambursabile, se va face de catre Comisia de evaluare si selectionare, constituita potrivit Dispozitiei Primarului.


 


9. Comisia de evaluare si selectionare, va comunica, la incheierea procedurii de evaluare si selectionare, in scris, solicitantilor neselectionati motivele neacordarii finantarii si celor selectionati nivelul sumelor aprobate in vederea incheierii contractelor.


 


 


Primar,


Ing. Popa Octavian