Anunt de atribuire numarul 31359/13.05.2008 – Reparatii str. Partizanilor, CFR-ului, Cooperatiei si Mar

Anunt de atribuire numarul 31359/13.05.2008

Informatii anunt de participare asociat
Numar anunt: 44701 / 26.02.2008
Denumire contract: Reparatii str. Partizanilor, CFR-ului, Cooperatiei si Marinei

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)   Denumirea, adresa si punct(e) de contact:


Primaria Municipiului Tarnaveni
Adresa postala:  Piata Primariei, nr. 7 , Localitatea:  Tarnaveni , Cod postal:  545600 , Romania , Punct(e) de contact:  Mirela Modorcea , Tel.  0265/443400 , Email:  pmtab@yahoo.com , Fax:  0265/446312 , Adresa internet (URL):  primariatarnaveni.ro
I.2)   Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Agentie/birou regional sau local
Activitate (activitati)

– Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1)   Descriere
II.1.1)   Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Reparatii str. Partizanilor, CFR-ului, Cooperatiei si Marinei
II.1.2)   Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor


Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: str. Partizanilor, CFR-ului, Cooperatiei, Marinei, municipiul Tarnaveni, jud. Mures
II.1.3)   Anuntul implica
II.1.4)   Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Asfaltare str. Partizanilor si CFR-ului, pietruire pe str. Cooperatiei si Marinei
II.1.5)   Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233220-7 – Lucrari de imbracare a drumurilor
II.1.6)   Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2)   Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1)   Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
362,829 RON    
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1)   Tipul procedurii
IV.1.1)   Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2)   Criterii de atribuire
IV.2.1)   Criterii de atribuireOferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii Pondere
1. Valoarea lucrarii 85 %
Descriere
2. Termen de executie 5 %
Descriere
3. Planul calitatii specific lucrarii 10 %
Descriere
IV.2.2)   S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3)   Informatii administrative
IV.3.1)   Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2)   Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUIContract nr: 22    Denumirea: Reparatii str. Partizanilor, CFR-ului, Cooperatiei si Marinei
V.1)   Data atribuirii contractului    4/2/2008
V.2)   Numarul de oferte primite    5
V.3)   Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul


S.C. CITADIN PREST S.A.
Adresa postala:  Str. Marasti, nr. 16 , Localitatea:  Targu Mures , Cod postal:  540304 , Romania , Tel.  0265/210101 , Fax:  0265/210522
V.4)   Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 550000.00     Moneda: RON    Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 362829.00     Moneda: RON    Fara TVA
V.5)   Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1)   Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2)   Alte informatii
VI.3)   Cai de atac
VI.3.1)   Organismul competent pentru caile de atac


Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, et. 4, sector 1 , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  010873 , Romania , Tel.  021/3199538 , Fax:  021/3118095
Organismul competent pentru procedurile de mediere


Tribunalul Mures
Adresa postala:  Str. Bolyai, nr. 30 , Localitatea:  Targu Mures , Cod postal:  540067 , Romania , Tel.  0265/267856 , Fax:  0265/267856
VI.3.2)   Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3)   Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac


Primaria Municipiului Tarnaveni, Directia Tehnica
Adresa postala:  Str. 22 Decembrie, nr. 2 , Localitatea:  Tarnaveni , Cod postal:  545600 , Romania , Tel.  0265/443417 , Fax:  0265/443418
VI.4)   Data expedierii prezentului anunt
13.05.2008 13:58