sedinta ordinara din august 2008


R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNAVENI


P R I M A R


 


 


C O N V O C A T O R


 


 


In baza Dispoziþiei Primarului Municipiului Târnãveni nr. 2232 / 2008;


Se convoaca consiliul local al municipiului Tarnaveni in sedinta ordinara in data de 28 august 2008 orele 14.00, la sediul consiliului local, cu urmatoarea:


 


O R D I N E     D E       Z I


 


1. Proiect de hotarare privind revocarea HCL nr.7/27.06.2008 si nr.8/27.06.2008.


2. Proiect de hotarare privind necesitatea si oportunitatea achizitionarii unui studiu pentru analiza traficului de flux de calatori beneficiari ai transportului public


3. Proiect de hotarare privind revocarea HCL nr.26/28.02.2008.


4. Proiect de hotarare privind revocarea pct.7 din art.1 Cap.IX al HCL nr.108/20 decembrie 2007.


5. Proiect de hotarare privind retragerea dreptului de folosinta asupra terenului in suprafata de 300 m.p. atribuit prin HCL nr.52/2007.


6. Proiect de hotarare privind componenta Comisiei de Ordine Publica.


7. Proiect de hotarare privind componenta Comisiei Tehnice.


8. Proiect de hotarare privind  numirea d-lui Lucaci Paul in functia de expert local pentru rromi.


9. Proiect de hotarare privind  incheierea unui contract de asociere intre primaria municipiului Tarnaveni si S.C.CODEC SRL in vederea implementarii sistemului de urmarire si monitorizare al traficului rutier pe raza municipiului Tarnaveni.


10.Proiect de hotarare privind  necesitatea si oportunitatea achizitionarii Proiectului “Centrul de Informatii pentru Cetateni” – Tarnaveni.


11.Proiect de hotarare privind modificarea Anexei III din HCL. Nr.118/2003.


 


 


                                                                                          P R I M A R

                                                                        ing.Matei Alexandru Adrian


 


              Tarnaveni


                         20.08.2008


 


  Antonya Mihail


Bercea Ioan


Bota Claudia


Chindriº Ovidiu


Cimpoca Alin Claudiu


Ciulea Pavel 


Coroº Ioan


Fodor Alexandru Iosif


Gheþiu Radu Mihail


Incze Csaba ștefan


Megheºan Nicolae Sorin


Micºa Ioan


Muntean Ioan


Nistor Ovidiu


Onose Gheorghe Ovidiu


Pop Ioan Constantin


Popa Octavian


Szabo Albert


șerban Maria 


download material sedinta – partea 1 aici


download material sedinta – partea 2 aici


download material sedinta – partea 3 aici