CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT: referent I/A in cadrul Casei de cultura “Mihai Eminescu”


ROMANIA


JUDETUL MURES


MUNICIPIUL TARNAVENI


PRIMARIA


 


                                PRIMARIA MUNICIPIULUI TARNAVENI


 


           ANUNTA CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT :


        


REFERENT I/A in cadrul CASEI DE CULTURA “ MIHAI EMINESCU” 


CONDITII :


       studii medii ( absolvite cu diploma de bacalaureat)


       vechime in  munca  –minim 5 ani


       experienta  in activitati din dimeniul cultural-artistic


 


ACTE NECESARE :


 


       copie act identitate;


       cerere de inscriere;


       copie de pe diplomele de studii si alte acte care atesta efectuarea unor specializari;


       recomandare de la ultimul loc de munca;


       copie de pe carnetul de munca;


       curriculum vitae;


       cazier judiciar;


       adeverinta de la medicul de familie ( apt. pentru munca)


 


DATA SI LOCUL DESFASURARII CONCURSULUI :


 


25.09.2008, ORA 10,00 – proba scris si


26.09.08- interviul, la camera nr. 6, sediul institutiei.


 


TERMENUL  DE DEPUNERE A DOSARELOR : 22.09.2008 ORELE 15,00.


 


RELATII SUPLIMENTARE SI BIBLIOGRAFIA, SE POT OBTINE LA CAM. NR. 8- SERVICIUL ORGANIZARE, SALARIZARE, RESURSE UMANE, SAU LA NR. TELEFON  443400- INT.19


 


PRIMAR,


ING. MATEI ALEXANDRU-ADRIAN


 


 


 
                                                   


B I B L I O G R A F I E,


 


 


 


CONCURS ORGANIZAT LA DATA de 25.09.2008 , PENTRU  OCUPAREA POSTULUI DE REFERENT I/A LA CASA DE CULTURA “ MIHAI EMINESCU”- TARNAVENI :


 


 


  


          1.- O.U.G. nr. 118/2006- privind Infiintarea, organizarea si desfasurarea activitatii asezamintelor culturale- aprobata prin Legea nr. 143/2007;


 


          2.- Ordinul nr. 2883/2003, pentru aprobarea Normelor metodologice privind desfasurarea activitatilor privind asezamintele culturale.


 


          3.- Legea nr. 215/2001 –modificata;


 


          4.- Codul de conduita al personalului contractual- Legea nr.477/2004;