Anunt de atribuire numarul 41506/19.09.2008 – SF si PT Reabilitare/modernizare str. Pacii

Anunt de atribuire numarul 41506/19.09.2008

Informatii anunt de participare asociat
Numar anunt: 45945 / 10.03.2008
Denumire contract: SF si PT Reabilitare/modernizare str. Pacii

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)   Denumirea, adresa si punct(e) de contact:


Primaria Municipiului Tarnaveni
Adresa postala:  Piata Primariei, nr. 7 , Localitatea:  Tarnaveni , Cod postal:  545600 , Romania , Punct(e) de contact:  Muth Teodor , Tel.  0265/443418 , Email:  pmtab@yahoo.com , Fax:  0265/443417 , Adresa internet (URL):  primariatarnaveni.ro
I.2)   Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)

– Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1)   Descriere
II.1.1)   Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
SF si PT Reabilitare/modernizare str. Pacii
II.1.2)   Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor


Servicii
12 – Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii de proiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: Str. Pacii, Tarnaveni, jud. Mures
II.1.3)   Anuntul implica
II.1.4)   Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Elab. SF si PT pentru asfaltarea strazii Pacii
II.1.5)   Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)


71322200-3 – Servicii de proiectare a conductelor (Rev.2)
71241000-9 – Studii de fezabilitate, servicii de consultanta, analize (Rev.2)
II.1.6)   Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2)   Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1)   Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
16,587 RON    
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1)   Tipul procedurii
IV.1.1)   Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2)   Criterii de atribuire
IV.2.1)   Criterii de atribuirePretul cel mai scazut


IV.2.2)   S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3)   Informatii administrative
IV.3.1)   Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2)   Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUIContract nr: 35/14.05.2008    Denumirea: SF si PT Reabilitare/modernizare str. Pacii
V.1)   Data atribuirii contractului    5/14/2008
V.2)   Numarul de oferte primite    3
V.3)   Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul


SC Proiect Alba SA
Adresa postala:  B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 68 , Localitatea:  Alba Iulia , Cod postal:  510207 , Romania , Tel.  0258/835636 , Fax:  0258/835651
V.4)   Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 21000.00     Moneda: RON    Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 15587.00     Moneda: RON    Fara TVA
V.5)   Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1)   Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2)   Alte informatii
VI.3)   Cai de atac
VI.3.1)   Organismul competent pentru caile de atac


Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, et. 4, sector 1 , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  010873 , Romania , Tel.  021/3199538 , Fax:  021/3118095
Organismul competent pentru procedurile de mediere


Tribunalul Mures
Adresa postala:  Str. Bolyai, nr. 30 , Localitatea:  Targu Mures , Cod postal:  540067 , Romania , Tel.  0265/267856 , Fax:  0265/267856
VI.3.2)   Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3)   Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac


Primaria Municipiului Tarnaveni, Directia Tehnica
Adresa postala:  Str. 22 Decembrie, nr. 2 , Localitatea:  Tarnaveni , Cod postal:  545600 , Romania , Tel.  0265/443417 , Fax:  0265/443418
VI.4)   Data expedierii prezentului anunt
19.09.2008 13:26