Anunt de atribuire numarul 41606/22.09.2008 – Retea de apa si statie de pompare pe strazile Ciocarliei, 22 Decembrie si Viticultorilor

Anunt de atribuire numarul 41606/22.09.2008

Informatii anunt de participare asociat
Numar anunt: 59637 / 24.07.2008
Denumire contract: Retea de apa si statie de pompare pe strazile Ciocarliei, 22 Decembrie si Viticultorilor

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)   Denumirea, adresa si punct(e) de contact:


Primaria Municipiului Tarnaveni
Adresa postala:  Piata Primariei, nr. 7 , Localitatea:  Tarnaveni , Cod postal:  545600 , Romania , Punct(e) de contact:  Muth Teodor , Tel.  0265/443400 , Email:  pmtab@yahoo.com , Fax:  0265/446312 , Adresa internet (URL):  primariatarnaveni.ro
I.2)   Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)

– Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1)   Descriere
II.1.1)   Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Retea de apa si statie de pompare pe strazile Ciocarliei, 22 Decembrie si Viticultorilor
II.1.2)   Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor


Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Str. Ciocarliei, 22 Decembrie, Viticultorilor, Tarnaveni, jud. Mures
II.1.3)   Anuntul implica
II.1.4)   Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Executarea unei retele de apa si statie de pompare pe strazile Ciocarliei, 22 Decembrie si Viticultorilor in municipiul Tarnaveni
II.1.5)   Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)


45232151-5 – Lucrari de constructii de renovare a conductelor de apa (Rev.2)
45232152-2 – Lucrari de constructii de statii de pompare (Rev.2)
II.1.6)   Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2)   Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1)   Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
114,574 RON    
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1)   Tipul procedurii
IV.1.1)   Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2)   Criterii de atribuire
IV.2.1)   Criterii de atribuireOferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii Pondere
1. Valoarea lucrarii 85 %
Descriere
2. Termen de executie 5 %
Descriere
3. Planul calitatii specific lucrarii 10 %
Descriere
IV.2.2)   S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3)   Informatii administrative
IV.3.1)   Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2)   Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUIContract nr: 56/19.09.2008    Denumirea: Retea de apa si statie de pompare pe str. Ciocarliei, 22 Dec si Viticultorilor
V.1)   Data atribuirii contractului    9/19/2008
V.2)   Numarul de oferte primite    6
V.3)   Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul


S.C. Royal Construct S.R.L.
Adresa postala:  Str. Viitorului, bl. 13/B, ap. 1-2 , Localitatea:  Tarnaveni , Cod postal:  545600 , Romania , Tel.  0265/446194 , Fax:  0265/446194
V.4)   Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 153025.00     Moneda: RON    Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 114574.00     Moneda: RON    Fara TVA
V.5)   Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1)   Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2)   Alte informatii
VI.3)   Cai de atac
VI.3.1)   Organismul competent pentru caile de atac


Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, et. 4, sector 1 , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  010873 , Romania , Tel.  021/3199538 , Fax:  021/3118095
Organismul competent pentru procedurile de mediere


Tribunalul Mures
Adresa postala:  Str. Bolyai, nr. 30 , Localitatea:  Targu Mures , Cod postal:  540067 , Romania , Tel.  0265/267856 , Fax:  0265/267856
VI.3.2)   Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3)   Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac


Primaria Municipiului Tarnaveni
Adresa postala:  P-ta Primariei, nr. 7 , Localitatea:  Tarnaveni , Cod postal:  545600 , Romania , Tel.  0265/443400 , Fax:  0265/446312
VI.4)   Data expedierii prezentului anunt
22.09.2008 15:14