CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE SEF SECTOR INTRETINERE REPARATII STRAZI – MAISTRU I

PRIMARIA MUNICIPIULUI TARNAVENI

ANUNTA


CONCURS PENTRU  OCUPAREA POSTULUI DE


 


 


Ø SEF SECTOR INTRETINERE REPARATII STRAZI – MAISTRU  I


   


CONDITII :


 


              Studii tehnice – scoala de maistrii


              vechime in munca : minim 5 ani


                      


ACTE NECESARE:


 


      Cerere;


      Copie de pe diplomele de studii si alte acte care atesta efectuarea unor specializari;


      Curriculum vitae ;


      Recomandare de la ultimul loc de munca;


      Cazier judiciar ;


      Copie xerox de pe carnetul de munca;


      Copie de pe carnetul de munca;


      Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare;


      Copie act identitate.


 


 DATA,ORA SI  LOCUL   DESFASURARII CONCURSULUI :


 proba scrisa  27.10.2008 orele 10,00;


 interviu 28.10.2008, la sediul institutiei ;


 


TERMENUL DE DEPUNERE AL DOSARELOR  :


      data de  22.10.2008 orele 15,00 .


 


LOCUL DE DESFASURARE A CONCURFSULUI :


    – Sediul Institutiei, Municipiul Tarnaveni, str. P-ta Primariei nr. 7- cam. 6.


 


 DEPUNEREA DOSARELOR, RELATII SUPLIMENTARE, BIBLIOGRAFIA,  SE POT OBTINE LA CAM. 8, SERVICIUL ORGANIZARE  SALARIZARE  RESURSE UMANE- TELEFON  0265/443400,  INT. 19.


 


P R I M A R


Ing. MATEI ALEXANDRU-ADRIAN


 


 


 


 


 


BIBLIOGRAFIE,


 


CONCURS SEF SECTOR INTRETINERE REPARATII STRAZI – MAISTRU  I


 


 


   1. Legea nr. 215/2001- privind Administratie Publica Locala modificata si completata;

  2. Legea n. 53/2003- Codul muncii, modificat cu completarile la zi  ;

  3. Legea nr. 477/2004- Codul de conduita al personalului contractual;

  4. Normativ privind executia straturilor bituminoase foarte subtiri la rece, indicative- A.N.D. nr. 523/ 2003;

  5. Normativ privind reciclarea la cald a imbracamintilor bituminoase, indicative N.E. nr 026/2004;

  6. Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii.

 


P R I M A R


Ing. MATEI ALEXANDRU-ADRIAN