CONCURS PENTRU ATESTAREA ADMINISTRATORILOR DE IMOBIL

A N U N T,


 


PRIMARIA MUNICIPIULUI TARNAVENI


ANUNTA CONCURS PENTRU


 


 


ATESTAREA ADMINISTRATORILOR DE IMOBIL


 


CONDITII :


 


          STUDII MEDII ABSOLVITE CU DIPLOMA DE BACALAUREAT


 


ACTE NECESARE :


 


          CERERE;


          COPIE ACT STUDII;


          COPIE ACT INDENTITATE;


          CAZIER JUDICIAR;


          CURRICULUM VITAE;


          ADEVERINTA MEDICALA- APT DE MUNCA( de la medicul de familie);


          AVIZ PSIHOLOGIC.


 


DATA , ORA SI LOCUL  DESFASURARII CONCURSULUI :


 


          13.11.2008, LA SEDIUL INSTITUTIEI, CAM. 6


 


 


TERMENUL DE DEPUNERE AL DOSARELOR : 10.11.2008 ORELE 13,00


RELATII SUPLIMENTARE SI BIBLIOGRAFIA SE POT OBTINE LA CAM. NR. 8- SERVICIUL OSRU, TEL. 0265-434400


 


 


PRIMAR,


Ing. MATEI ALEXANDRU-ADRIAN