Primãria Municipiului Târnãveni vã informeazã cã a deschis circulaþia pe ºoseaua de centurã a municipiului Târnãveni

Comunicat de presã


 


        Primãria Municipiului Târnãveni vã informeazã cã a deschis circulaþia pe ºoseaua de centurã a municipiului Târnãveni, care face legãtura între DJ 107D si DN 14A, localitãþile Blaj ºi Mediaº. Marþi 6 ianuarie au fost demontate ºi indicatoarele care restricþionau traficul rutier pe acest drum.


Varianta ocolitoare a Târnãveniului a fost modernizatã de Consiliul Judeþean Mureº iar Primãria Municipiului Târnãveni a contribuit la drenarea ºanþurilor de pe margine. Porþiunea de drum reabilitatã are o lungime de 1650 de metri.


Prin redeschiderea ºoselei de centurã traficul rutier din Târnãveni a fost descongestionat deoarece toate maºinile de tonaj greu sunt acum direcþionate pe aceastã variantã ocolitoare.


 


 


                                                Primãria Municipiului Târnãveni


                                                          Primar, Matei Adrian