Primaria municipiului Tarnaveni – rezolvarea problemei deºeurilor


  


JUDEÞUL  MUREȘ 


MUNICIPIUL  TÂRNÃVENI 


PRIMÃRIA   09 ianuarie 2009 


Comunicat de presã


 


 


Conform reglementãrilor europene groapa de gunoi de la Târnãveni a fost închisã. Începând din luna ianuarie deºeurile colectate la Târnãveni, care pânã la finele anului 2008 erau depozitate la groapa de la Iernut, vor fi de acum transportate la groapa de gunoi din Târgu Mureº, aceastã operaþiune având însã un caracter temporar.


Pentru rezolvarea problemei deºeurilor, Consiliul Local al municipiului Târnãveni a demarat implementarea proiectului „Staþie de transfer deºeuri menajere in Municipiul Târnãveni”. Parteneri in acest proiect sunt Consiliul Local al comunei Adãmuº si Consiliul Local al comunei Bãgaciu.


Proiectul este sprijinit financiar de Uniunea Europeana prin programul Phare 2005 CES – RO 2005/017-04.01.01 „Schema de investiþii pentru sprijinirea sectorului public in sectoarele prioritare de mediu”, cu suma de 554.600,67 euro.


Obiectivul proiectului este implementarea la nivelul municipului Târnãveni a Planului Regional de Gestionare a Deºeurilor, Regiunea 7 Centru, program care urmeazã sã fie aplicat în perioada imediat urmãtoare.


Staþia de transfer va permite sortarea ºi compactarea deºeurilor prin folosirea unor procedee tehnologice moderne astfel încât cantitatea de deºeuri sã fie cu mult redusã ºi mult mai uºor de transportat.


 


 


 


                                                          Primar,


Ing. Alexandru- Adrian Matei