Reþea de apã-canal pe strada Rândunelelor 


JUDEÞUL  MUREȘ 


MUNICIPIUL  TÂRNÃVENI 


PRIMÃRIA   15 ianuarie 2009 


Comunicat de presã


 


Primãria Municipiului Târnãveni a rezolvat o problemã importantã pentru o categorie vitregitã de populaþie. Locuitorii de pe strada Rândunelelor din Târnãveni, în majoritate de etnie rromã vor avea parte de apã potabilã ºi canalizare graþie unui proiect european câºtigat de Administraþia Localã.


Reþeaua de apã canal va fi realizatã prin intermediul unui program Phare. Finanþarea se referã la introducerea apei potabile ºi a canalizãrii la 28 de case de pe strada Rândunelelor. Reþeaua de apã se întinde pe o lungime de 264 de metri iar cea de canalizare pe 250 de metri. Finanþarea din partea Uniunii Europene  este de 86.000 de euro, Primãria Târnãveni urmând sã cofinanþeze doar cu 10% din valoarea totalã a proiectului. În cadrul aceluiaºi proiect sunt cuprinse ºi cursuri de calificare pentru 15 persoane de etnie rroma urmând ca 10 dintre aceºtia sã ia parte efectiv la lucrãri, în calitate de salariaþi.


 


 


Primar,


Ing. Alexandru- Adrian Matei