Primarul s-a conectat la problemele orasului


 


JUDEÞUL  MUREȘ 


MUNICIPIUL  TÂRNÃVENI 


PRIMÃRIA   21  ianuarie 2009 


Comunicat de presã


 


 


Primarul s-a conectat la problemele orasului !


 


 


          Începând cu data de 20 ianuarie 2009 primarul Adrian Matei este disponibil ºi online pentru locuitorii din Târnãveni. La urmãtoarea adresã de e-mail audiente@primariatarnaveni.ro pot fi trimise sesizãri, sugestii sau semnalate diverse probleme care þin de competenþa administraþiei locale. Fiecare problemã semnalatã de cei care i se vor adresa primarului prin intermediul internetului va fi atent analizatã. Toþi cei care vor dori sã comunice pe aceastã cale administraþiei locale problemele cu care se confruntã vor primi un rãspuns, în care se va preciza cum ºi când va putea fi rezolvatã tema pusã în discuþie.


          Primarul Adrian Matei intenþioneazã ca prin aceastã mãsurã sã fie mai aproape de locuitorii oraºului ºi sã afle cât mai prompt problemele cu care se confruntã aceºtia.


 


 


  


Primar,


Ing. Alexandru- Adrian Matei