Tarnaveniul va avea autogara

 

JUDE�UL  MURE� 

MUNICIPIUL  T�RN�VENI 

PRIM�RIA 13 februarie 2009 

 

Comunicat de pres�

T�rn�veniul va avea autogar�

 

            Primaria Municipiului Tarnaveni este constienta de lipsa unei autogari in municipiu si a inteles disconfortul creat atat cetatenilor, cat si operatorilor de transport, cauzat de inexistenta unui punct de imbarcare “ debarcare a calatorilor pe destinatii judetene si interjudetene, Targu Mures, Cluj, Alba Iulia etc. Dupa analizarea mai multor locatii posibile, cautandu-se conditiile cele mai bune, dar tinandu-se cont si de realizarea obiectivului urmarit cu eforturi financiare minime s-a ajuns la o solutie finala.

            Amplasarea punctului de tranzit pentru transportul interjudetean pentru calatori a fost stabilitt la  gara din Tarnaveni. Cu acordul operatorului feroviar se vor putea folosi peroanele situate in fata garii, urmand ca Primaria sa faca amenajari minime, constand in copertina, avizier pentru programe si terase, scaune in spatiul de asteptare, banci pe peron si semnalizarea si marcarea pe asfalt a locurilor.

            Solu�ia trebuie s� primeasc� girul Consiliului Local cu prilejul proximei �edin�e ordinare, urm�nd ca �n caz favorabil, noua autogar� s� fie func�ional� �ncep�nd cu data de 1 martie 2008.

             Reprezentan�ii presei mure�ene vor fi invita�i din timp la T�rn�veni s� participe la momentul inaugur�rii oficiale, dup� ce se va stabili cu exactitate data acestuia.

 

Prim�ria Municipiului T�rn�veni

Primar Adrian Matei