Consiliul local Tarnaveni si-a dat girul pentru autogara


 


JUDEÞUL  MUREȘ 


MUNICIPIUL  TÂRNÃVENI 


PRIMÃRIA 


27 februarie 2009 


 


Comunicat de presã


 


Consiliul local Târnãveni ºi-a dat girul pentru autogarã


  


            În ºedinþa ordinarã din data de 26 februarie 2009 Consiliul Local Târnãveni a adoptat hotãrârea cu numãrul 13 care se referã la contractul de închirierere între SC RC-CF Trans SRL ºi Primãria Municipiului Târnãveni. Contractul are ca obiect utilizarea spaþiului în suprafaþã de 20 de mp ºi a terenului cu suprafaþã de 100 mp situate în staþia CF Târnãveni în scopul amenajãrii unui punct de tranzit pentru transportul de cãlãtori interjudeþean, mai exact salã de aºteptare ºi punct de îmbarcare debarcare.


În aceste condiþii municipiul Târnãveni va beneficia în scurt timp din nou de o autogarã. Autogara existentã la Târnãveni pânã în 2007 a fost desfiinþatã ºi ulterior demolatã ca urmare a unor modificãri economico-sociale la nivelul municipiului ºi a unor tranzacþii între societãþi din Târnãveni ºi investitori strãini.


Reprezentanþii presei mureºene vor fi invitaþi din timp la Târnãveni sã participe la momentul inaugurãrii oficiale, dupã ce se va stabili cu exactitate data acestuia. 


Primãria Municipiului Târnãveni


Primar Adrian Matei