sedinta ordinara din 28 mai 2009 – material de sedinta


ROMANIA


JUDETUL MURES


MUNICIPIUL TARNAVENI


PRIMARIA


 


 


C O N V O C A T O R


 


In baza Dispoziþiei Primarului Municipiului Târnãveni nr. 1065 /2009;


Se convoaca consiliul local al municipiului Tarnaveni in sedinta extraordinara in data de 28 mai 2009, orele 14.00, la sediul consiliului local, cu urmatoarea:


 


 


O R D I N E     D E       Z I:


 


 


1. Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetului general al municipiului Tarnaveni pentru anul 2008.


2. Proiect de hotarare privind aprobarea cheltuielilor ocazionate de deplasarea unei delegatii la Halle – Germania..


3. Proiect de hotarare privind aprobarea Documentatiei de atribuire a Contractului de achizitie pentru ”Concesionarea serviciului de salubrizare”


4. Proiect de hotarare privind aprobarea necesitatii si oportunitatii amenajarii pietei agroalimentare din cart.1 Decembrie 1918.


                                                     


 


                                                            P R I M A R


                                                ing.Matei Alexandru Adrian


 


                           Tarnaveni


                          20.05.2009Antonya Mihail


Bercea Ioan


Bota Claudia


Chindriº Ovidiu


Cimpoca Alin Claudiu


Ciulea Pavel     


Coroº Ioan


Fodor Alexandru Iosif


Gheþiu Radu Mihail


Incze Csaba ștefan


Megheºan Nicolae Sorin


Micºa Ioan


Muntean Ioan


Nistor Ovidiu


Onose Gheorghe Ovidiu


Pop Ioan Constantin


Popa Octavian


Szabo Albert


șerban Maria
download material sedinta – aici