Primele 100 noi de locuri de munca la Tarnaveni si Zilele Olimpismului


 


JUDEÞUL  MUREȘ 


MUNICIPIUL  TÂRNÃVENI 


PRIMÃRIA 


28 mai 2009 


 


Comunicat de presa


 


1.      Primele 100 noi de locuri de muncã la Târnãveni


 


Primãria din Târnãveni a reuºit sã bifeze un prim succes pe agenda atragerii de investitori pe plan local ºi pentru crearea de noi locuri de muncã. Societatea comercialã Ceramic-Product din Bucureºti va crea aproape 100 de locuri de muncã la Târnãveni. Investitorul a achiziþionat un imobil pe platforma chimicã a societãþii Bicapa unde va înfiinþa o linie de producþie de blocuri ceramice. Finalizarea proiectului va avea loc în trimestrul al doilea al anului viitor însã treptat pânã atunci se vor face angajãri. În prezent a fost angajat personalul TESA urmând ca pe parcurs sã se facã ºi restul angajãrilor. Ceramic-Product este o societate de construcþii din Bucureºti care a fost înfiinþatã din anul 1991.


Cu toate cã pe platforma chimicã situaþia juridicã este incertã investitorul a scãpat de probleme. și asta deoarece achiziþia imobilului din incinta Bicapei a fost fãcutã înainte ca societatea sã intre în lichidare judiciarã astfel cã nu existã probleme referitoare la proprietatea clãdirilor.


În viitorul apropiat, în contul datoriilor pe care le are de recuperat, Primãria din Târnãveni intenþioneazã sã obþinã mai multe hectare de teren de la Bicapa pentru a le putea oferi ºi altor investitori.


 


2. Zilele Olimpismului


 


Sâmbãtã ºi duminicã vor avea loc la Târnãveni Zilele Olimpismului, un eveniment organizat de Primãria municipiului Târnãveni în parteneriat cu Comitetul Olimpic Român, un eveniment sportiv de excepþie, „Zilele Olimpismului”. Parteneri vor fi Academia Olimpicã Românã, Ministerul Tineretului ºi Sportului, Federaþia Românã „Sportul pentru Toþi”, Ministerul Educaþiei Cercetãrii ºi Inovãrii ºi Asociaþia Jurnaliºtilor Sportivi. Cu acest prilej în ziua de sâmbãtã toþi locuitorii din Târnãveni sunt invitaþi sã participe în centrul localitãþii la un concurs de cros.


 


 


Primar,


Ing. Alexandru – Adrian Matei