Primaria Municipiului Tarnaveni lanseaza un prim semnal pentru atragerea investitorilor


 


JUDEÞUL  MUREȘ 


MUNICIPIUL  TÂRNÃVENI 


PRIMÃRIA 


15 iulie  2009 


 


Comunicat de presa


 


Primãria Municipiului Târnãveni lanseazã un prim semnal pentru atragerea investitorilor


 


 Datoritã situaþiei critice din punct de vedere economic cu care se confruntã Târnãveniul, administraþia localã a conceput un set de mãsuri menite sã stimuleze investiþiile de orice naturã, locale, naþionale sau chiar strãine. Astfel firmele care vor realiza investiþii prin construcþia de clãdiri noi ºi crearea de locuri de muncã la Târnãveni vor putea beneficia de reducerea impozitului pe clãdiri prin accesarea schemei de ajutor de minimis pentru stimularea investiþiilor ºi crearea de locuri de muncã.


În acordarea facilitãþilor se va þine cont de trei criterii, respectiv valoarea investiþiei, numãrul de personal angajat ºi profilul de activitate al firmei care solicitã reducerea de impozit. În funcþie de valoarea investiþiei reducerea de impozit pe clãdiri pleacã de la 15 % ºi poate ajunge pânã la 60 %. În privinþa personalului angajat în funcþie de numãrul de locuri de muncã nou create, administraþia localã poate oferi scutiri începând de la 5 % pânã la maxim 20 % dacã se creazã peste 300 de locuri de muncã. Procentele de reducere pentru fiecare categorie se însumeazã, astfel cã reducerea efectivã minimã poate fi de 25 % iar cea maximã de 100 % din impozitul pe clãdire datorat pe o perioadã de cel mult 5 ani.


Toate aceste mãsuri de sprijin acordate vor fi discutate cu fiecare investitor în parte. Ajutorul prevãzut va fi acordat prin hotãrâre de Consiliu Local pentru fiecare beneficiar în parte, în baza unei cereri ºi a unui dosar depuse la registratura Primãriei. Mãsurile de scutiri sunt agreate de Consiliul Concurenþei astfel încât acestea sã nu fie considerate ajutor de stat nici un factor semnificativ de influenþare a liberei concurenþe.


În momentul de faþã aceste scutiri sunt singurele mãsuri din punct de vedere economic pe care le poate lua Primãria pentru a stimula dezvoltarea economicã a municipiului Târnãveni. Autoritãþile locale îi asigurã pe toþi potenþialii investitori cã vor avea parte de toatã deschiderea ºi colaborarea care poate fi oferitã de cãtre administraþia localã, toate departamentele instituþiei urmând sã conlucreze în sprijinul oricãrui agent economic interesat sã îºi dezvolte o afacere la Târnãveni.


 


Primar,


Ing. Alexandru – Adrian Matei