sedinta ordinara din 27 august 2009 – material de sedintaROMANIA


JUDETUL
MURES


MUNICIPIUL
TARNAVENI


PRIMAR


 


C O N V O C A T O R


 


In
baza Dispoziþiei Primarului Municipiului Târnãveni nr.  1663/2009;


Se
convoaca consiliul local al municipiului Tarnaveni in sedinta ordinara in data
de 27 august  2009, orele
14.00
, la sediul consiliului local, cu
urmatoarea:


 


O R D I N
E     D E    Z
I:


        
1.
Proiect de hotarare privind modificarea componentei
consililului local al municipiului Tarnaveni.


2.
Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului general al
municipiului Tarnaveni pentru anul 2009.


3.
Proiect de hotarare privind aprobarea
organigramei
ºi a statelor de funcþii ale serviciilor publice de interes local
ale
municipiului
Târnãveni


        
4.
Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de
functionare a Casei de Cultura “Mihai Eminescu” Tarnaveni.


 5. Proiect de hotarare
privind  completarea  hotararilor  consiliului  local nr. 54 – 57/2009
.


        6. Proiect de
hotarare privind acordarea in folosinta gratuita a unor suprafete de teren catre
S.C.Electrica S.A.PE
Tarnaveni.


       
7. Proiect de hotarare privind asigurarea
la Cantina de Ajutor Social din
municipiul Tarnaveni a unei mese calde zilnice catre un numar de 16 minori
aflati in nevoie.


8.
Proiect de hotarare privind
aprobarea preturilor si tarifelor
pentru serviciile publice de alimentare cu apa si canalizare prestate de S.C.
COMPANIA AQUASERV S.A. Tg. Mures – Sucursala Tarnaveni.


9.
Proiect de hotarare privind
aprobarea cheltuielilor ocazionate
de primirea unei delegatii straine.


10.
Proiect de hotarare privind aprobarea delegatiei care se va deplasa in luna
octombrie 2009 la Ronchin Franta.


11.
Proiect de hotarare privind acordarea in folosinta gratuita a unui
spatiu.


12.
Proiect de hotarare privind acordarea in folosinta gratuita a unui teren catre
parohia Ortodoxa Tarnaveni IV Tarnaveni.


        13.
Proiect de hotarare privind aprobarea instrainarii unui teren prin
licitatie publica.


        14.
Proiect de hotarare privind desemnarea persoanelor insarcinate cu
completarea registrelor agricole.


 


                                                           
P R I M A R


           
    
                                 ing.Matei
Alexandru Adrian


                         
 Tarnaveni


                         
18.08.2009


 

Antonya
Mihail


Bercea
Ioan


Bota
Claudia


Chindriº
Ovidiu


Cimpoca Alin
Claudiu


Ciulea
Pavel           


Coroº
Ioan


Fodor
Alexandru Iosif


Gheþiu Radu
Mihail


Incze Csaba
ștefan


Megheºan
Nicolae Sorin


Micºa Ioan


Muntean Ioan


Nistor Ovidiu


Onose Gheorghe
Ovidiu


Pop Ioan
Constantin


Popa Octavian


Szabo Albert


șerban
Maria


download material sedinta (pct 1 – 5) – aici


download material sedinta (pct. 6-14)- aici