Anunt de atribuire numarul 67652/01.09.2009 – Articole de papetarie

 Anunt de atribuire numarul 67652/01.09.2009Informatii anunt de participare asociat


Numar anunt:


70866 / 15.01.2009


Denumire contract:


Articole de papetarie


 


Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA


I.1)  


Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Primaria Municipiului Tarnaveni


Adresa postala:  Piata Primariei, nr. 7 , Localitatea:  Tarnaveni , Cod postal:  545600 , Romania , Punct(e) de contact:  Muth Teodor , Tel.  0265/443400 0265/443400     , Email:  office@primariatarnaveni.ro, Fax:  0265/446312 , Adresa internet (URL):  primariatarnaveni.ro
I.2)  


Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)


Autoritate regionala sau locala


Activitate (activitati)


– Servicii generale ale administratiilor publice


Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante


Nu


Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI


II.1)  


Descriere


II.1.1)  


Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta


Articole de papetarie


II.1.2)  


Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare


Cumparare


Locul principal de livrare: Primaria Municipiului Tarnaveni, P-ta Primariei, nr. 7, Tarnaveni, jud. Mures


II.1.3)  


Anuntul implica


II.1.4)  


Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor


Se doreste achizitionarea de articole de papetarie necesare in anul 2009


II.1.5)  


Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)


30199000-0 – Articole de papetarie si alte articole din hartie (Rev.2)


II.1.6)  


Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice


Nu


II.2)  


Valoarea totala finala a contractului (contractelor)


II.2.1)  


Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor


20,710 RON    


SECTIUNEA IV: PROCEDURA


IV.1)  


Tipul procedurii


IV.1.1)  


Tipul procedurii


Licitatie deschisa


IV.2)  


Criterii de atribuire


IV.2.1)  


Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut


IV.2.2)  


S-a organizat o licitatie electronica


Nu


IV.3)  


Informatii administrative


IV.3.1)  


Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta


IV.3.2)  


Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract


Nu


SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI

Contract nr: 9/27.02.2009    Denumirea: Articole de papetarie


V.1)  


Data atribuirii contractului    2/27/2009


V.2)  


Numarul de oferte primite    4


V.3)  


Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S. C. Intercity Trading S.R.L. Arad


Adresa postala:  Str. Ady Endre, nr. 80 , Localitatea:  Arad , Cod postal:  310006 , Romania , Tel.  0257/287060 0257/287060      , Fax:  0257/287060


V.4)  


Informatii privind valoarea contractului


Estimarea initiala a valorii contractului


Valoarea: 25000.00     Moneda: RON    Fara TVA


Valoarea totala finala a contractului


Valoarea: 20710.00     Moneda: RON    Fara TVA


V.5)  


Contractul ar putea fi subcontractat


Nu


SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE


VI.1)  


Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare


Nu


VI.2)  


Alte informatii


VI.3)  


Cai de atac


VI.3.1)  


Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor


Adresa postala:  B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, et. 4, sector 1 , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  010873 , Romania , Tel.  021/3199538 021/3199538      , Fax:  021/3118095


Organismul competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Mures


Adresa postala:  Str. Bolyai, nr. 30 , Localitatea:  Targu Mures , Cod postal:  540067 , Romania , Tel.  0265/267856  0265/267856      , Fax:  0265/267856


VI.3.2)  


Utilizarea cailor de atac


Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac


VI.3.3)  


Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria Municipiului Tarnaveni


Adresa postala:  P-ta Primariei, nr. 7 , Localitatea:  Tarnaveni , Cod postal:  545600 , Romania , Tel.  0265/443400 0265/443400      , Fax:  0265/446312


VI.4)  


Data expedierii prezentului anunt


01.09.2009 10:14 Informatii anunt de participare asociat
Numar anunt: 70866 / 15.01.2009
Denumire contract: Articole de papetarie

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)   Denumirea, adresa si punct(e) de contact:


Primaria Municipiului Tarnaveni
Adresa postala:  Piata Primariei, nr. 7 , Localitatea:  Tarnaveni , Cod postal:  545600 , Romania , Punct(e) de contact:  Muth Teodor , Tel.  0265/443400 , Email:  pmtab@yahoo.com , Fax:  0265/446312 , Adresa internet (URL):  primariatarnaveni.ro


I.2)   Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)

– Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1)   Descriere
II.1.1)   Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Articole de papetarie
II.1.2)   Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor


Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Primaria Municipiului Tarnaveni, P-ta Primariei, nr. 7, Tarnaveni, jud. Mures
II.1.3)   Anuntul implica
II.1.4)   Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Se doreste achizitionarea de articole de papetarie necesare in anul 2009
II.1.5)   Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
30199000-0 – Articole de papetarie si alte articole din hartie (Rev.2)
II.1.6)   Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2)   Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1)   Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
20,710 RON    
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1)   Tipul procedurii
IV.1.1)   Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2)   Criterii de atribuire
IV.2.1)   Criterii de atribuirePretul cel mai scazut

IV.2.2)   S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3)   Informatii administrative
IV.3.1)   Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2)   Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUIContract nr: 9/27.02.2009    Denumirea: Articole de papetarie
V.1)   Data atribuirii contractului    2/27/2009
V.2)   Numarul de oferte primite    4
V.3)   Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul


S. C. Intercity Trading S.R.L. Arad
Adresa postala:  Str. Ady Endre, nr. 80 , Localitatea:  Arad , Cod postal:  310006 , Romania , Tel.  0257/287060 , Fax:  0257/287060
V.4)   Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 25000.00     Moneda: RON    Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 20710.00     Moneda: RON    Fara TVA
V.5)   Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1)   Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2)   Alte informatii
VI.3)   Cai de atac
VI.3.1)   Organismul competent pentru caile de atac


Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, et. 4, sector 1 , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  010873 , Romania , Tel.  021/3199538 , Fax:  021/3118095
Organismul competent pentru procedurile de mediere


Tribunalul Mures
Adresa postala:  Str. Bolyai, nr. 30 , Localitatea:  Targu Mures , Cod postal:  540067 , Romania , Tel.  0265/267856 , Fax:  0265/267856
VI.3.2)   Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3)   Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac


Primaria Municipiului Tarnaveni
Adresa postala:  P-ta Primariei, nr. 7 , Localitatea:  Tarnaveni , Cod postal:  545600 , Romania , Tel.  0265/443400 , Fax:  0265/446312
VI.4)   Data expedierii prezentului anunt
01.09.2009 10:14