Primaria Municipiului Tarnaveni inaugureaza Clubul Pensionarilor


 


JUDEÞUL  MUREȘ 


MUNICIPIUL  TÂRNÃVENI 


PRIMÃRIA 


25 septembrie 2009 


 


Comunicat de presa


 


Primãria Municipiului Târnãveni inaugureazã Clubul Pensionarilor


   


Luni 5 octombrie 2009, orele 12.00 se va inaugura în Municipiul Târnãveni, Clubul Pensionarilor, în imobilul situat în Str.Republicii nr. 61.


În Club, pensionarii vor putea desfãºura diverse activitãþi: petrecerea timpului liber – jocuri de ºah, table ºi rummy, atragerea în diverse activitãþi, gãsirea în comun a unor soluþii care la nivel individual îi depãºesc pe fiecare în parte, schimburi de experienþã reciproce.


Primarul municipiului Târnãveni le doreºte pensionarilor sã se bucure din plin de noua casã ºi le reaminteºte cã de fiecare datã când au probleme sã se adreseze Primãriei ºi Consiliului Local, care i-a sprijinit ºi pentru realizarea acestui obiectiv.


Valoarea totalã a cheltuielilor pentru realizarea Clubului Pensionarilor a fost de 23.000 lei, din care 13.000 lei, pentru reparaþii ºi amenajarea imobilului, sumã acoperitã de la bugetul local ºi 10.000 lei pentru mobilier ºi dotãri, sumã acoperitã prin sponsorizãri de la marea majoritate a societãþilor din Municipiul Târnãveni.


Cu toþii am înþeles cã în momentul de faþã pensionarii sunt o categorie socialã numeroasã, care au contribuit la dezvoltarea societãþii noastre ºi ca atare meritã sã le acordãm o atenþie specialã.


Le urãm pensionarilor multã sãnãtate ºi sã se simtã bine în casa nouã! 


Primar,


Ing. Alexandru – Adrian Matei