nr. 97 din data 14.10.2009 privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a conatrctului de asociere si a planului de evolutie a tarifelor in cadrul “Sistemului integrat de gestionare a deseurilor in judetul Mures”


 Anexa 1- Studiu de Fezabilitate pentru sistem integrat de
gestionare a deseurilorîn judetul Mures


 Anexa 2- Contractul de Asociere