Primaria municipiului Tarnaveni a solicitat companiei de gaz E-ON reinfintarea Centrului de Relatii cu Clientii de la Tarnaveni


 


JUDEÞUL  MUREȘ 


MUNICIPIUL  TÂRNÃVENI 


PRIMÃRIA 


18 noiembrie 2009 


 


Comunicat de presa


 


Primãria municipiului Târnãveni a luat act cu indignare de modalitatea de înnoire a contractelor pentru furnizarea de servicii ale companiei E-ON Gaz în municipiul Târnãveni. Odatã cu factura curentã trimisã fiecãrui consumator din Târnãveni compania E-ON Gaz România le-a solicitat tuturor clienþilor din Târnãveni sã completeze un formular pe care ulterior sã îl expedieze prin poºtã la Centrul de Relaþii cu Clienþii din Luduº, pe cheltuiala proprie a fiecãrui consumator.


Primãria municipiului Târnãveni considerã aceastã mãsurã abuzivã ºi total lipsitã de bun simþ din partea companiei de gaz care pune astfel un oraº întreg pe drumuri deoarece a desfiinþat Centrul de Relaþii cu Clienþii de la Târnãveni, cu toate cã municipiul Târnãveni este net superior ca numãr de abonaþi la reþeaua de furnizare a gazului metan oraºului Luduº.


Primãria municpiului Târnãveni a înaintat mai multe adrese companiei de gaz E-ON, inclusiv conducerii din Germania, prin care a solicitat reînfinþarea Centrului de Relaþii cu Clienþii de la Târnãveni.


Primãria municipiului Târnãveni îºi exprimã regretul faþã de locuitori, care în aceastã perioadã de constrângeri economice sunt nevoiþi acum sã mai cheltuie bani ºi timp din cauza birocraþiei unei companii monopoliste ºi cã nu pot fi luate alte mãsuri din partea administraþiei locale. 


Primar,


Ing. Alexandru – Adrian Matei