sedinta ordinara din 17 decembrie 2009 – material de sedintaROMANIA


JUDETUL MURES


MUNICIPIUL TARNAVENI


PRIMAR


 


C O N V O C A T O R


 


In baza Dispoziþiei Primarului Municipiului Târnãveni nr. 6471 /2009;


Se convoaca consiliul local al municipiului Tarnaveni in sedinta ordinara in data de 17 decembrie 2009, orele 14.00, la sediul consiliului local, cu urmatoarea:


 


 


O R D I N E     D E       Z I:


 


1. Proiect de hotarare privind schimbarea din functie a viceprimarului municipilului Tarnaveni.


2. Proiect de hotarare privind modificarea componentei consiliului local al municipiului Tarnaveni.


3. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local  al municipiului Tarnaveni pe anul 2009.


4.  Proiect de hotarare privind aprobarea actului aditional la contractul de imprumut nr.389/2008 incheiat cu CEC Tg. Mures.


5.  Proiect de hotarare privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2010 in municipiul Tarnaveni.


6. Proiect de hotarare privind trecerea unui teren in domeniul public al municipiului Tarnaveni.


7.  Proiect de hotarare privind aprobarea comisiei de atestare a administratorilor asociatiilor de proprietari.


8. Proiect de hotarare privind punerea la dispozitie a unor terenuri pentru realizarea  Proiectului “Reabilitarea si extinderea retelei de alimentare cu apa si canalizare in judetul Mures”.


9. Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de Fezabilitate actualizat aferent obiectivului de investitii “Alimentare cu apa, satul Bobohalma, judetul Mures”.


10.  Proiect de hotarare privind aprobarea anexei cu obiectivele de investitii propuse a se realiza in anul 2009 cu finantare de la bugetul local  repartizat pentru S.C.Compania Aquaserv S.A. Tg.Mures – Sucursala Tarnaveni.


11.  Solicitarea S.C.Nana SRL inregistrata sub nr.23339/2009.


12.  Solicitarea d-lor Tolan Alexandru si Rusu Cornel Marcel inregistata sub nr.24354/2009.


 


                                                            P R I M A R


                                                                ing.Matei Alexandru Adrian


 


                           Tarnaveni


                          10.12.2009


 
Antonya Mihail


Bercea Ioan


Bota Claudia


Chindriº Ovidiu


Cimpoca Alin Claudiu


Ciulea Pavel            


Coroº Ioan


Fodor Alexandru Iosif


Gheþiu Radu Mihail


Incze Csaba ștefan


Megheºan Nicolae Sorin


Micºa Ioan


Muntean Ioan


Klein Robert


Pop Ioan Constantin


Popa Octavian


Szabo Albert


șerban Maria
download –  material_sedinta