Precizari referitoare la blocajul legislativ de la Tarnaveni


JUDEÞUL  MUREȘ 


MUNICIPIUL  TÂRNÃVENI 


PRIMÃRIA 


15 ianuarie 2010


Precizãri referitoare la blocajul legislativ de la Târnãveni


 


  


Pentru corecta informare a opiniei publice Primãria Municipiului Târnãveni face urmãtoarele precizãri referitoare la desfãºurarea ºedinþelor Consiliului Local din ultima perioadã.


În luna octombrie a anului 2009 au fost convocate 3 ºedinþe extraordinare în zilele de 1, 14 ºi 16 octombrie dintre care prima nu s-a desfãºurat din cauza faptului cã nu a fost întrunit cvorumul necesar. În data de 29 octombrie 2009 a fost convocatã ºi o ºedinþã ordinarã care ulterior a fost revocatã de cãtre primar deoarece existau semnale cã se încerca încãlcarea unor acte normative din partea unor consilieri.


În luna noiembrie au fost convocate 2 ºedinþe extraordinare în zilele de 12 ºi 19 care nu s-au desfãºurat tot din cauza neîntrunirii cvorumului necesar. ședinþa ordinarã convocatã în data de 26 noiembrie nu a mai avut loc deorece ordinea de zi nu a fost aprobatã.


În luna decembrie 2009 s-a desfãºurat o singurã ºedinþã extraordinarã în data de 3 a lunii. La ºedinþa ordinarã din data de 31 decembrie din nou ordinea de zi nu a fost aprobatã.


În luna ianuarie a fost convocatã o ºedinþã extraordinarã în data de 14 la care nu s-a întrunit cvorumul necesar. Urmãtoarea convocare a consilierilor este în data de 18 ianuarie pentru o nouã ºedinþã extraordinarã.


Primarul municipiului Târnãveni îºi exprimã încã odatã regretul faþã de locuitorii din Târnãveni afectaþi de blocajul legislativ apãrut în cadrul Consiliului Local ºi sperã ca orgoliile ºi patimile politice sã fie lãsate deoparte de cãtre consilieri, care ar trebui sã lucreze în mod constructiv pentru binele localitãþii. Din pãcate, dacã situaþia din prezent se va repeta ºi la ºedinþa ordinarã de luna aceasta, care ar fi a treia ºedinþã fãrã niciun proiect adoptat, atunci primarul va cere dizolvarea actualului consiliu pentru deblocarea situaþiei, urmând sã fie ales un nou Consiliu Local la Târnãveni.


 


                                                           


Primarul municipiului Târnãveni   


ing. Adrian Alexandru Matei