nr. 5 din data 22.01.2010 privind alegerea viceprimarului municipiului Tarnaveni in persoana d-lui Szabo Albert

R O M A N I A


JUDETUL MURES


MUNICIPIUL TARNAVENI


C O N S I L I U L  L O C A L


 


 


 


 


 


HOTARAREA NR. 5 din 22 ianuarie 2010


 


 


 


          Consiliul local al Municipiului Tarnaveni in sedinta extraordinara din data 22 ianuarie 2010;


          Vazand referatul inregistrat sub nr.431/2010 intocmit de secretarul municipiului Tarnaveni;


          In temeiul prevederilor art.11 din OG nr.35/2002 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001 si a sentintei civile nr.853/2009 pronuntata de Tribunalul Mures in dosarul nr.2179.1/102/2009;


         In baza prevederilor art.36 si art.45 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


 


HOTARASTE


 


 


 


Articol unic. Se declara ales viceprimarul municipiului Tarnaveni in persoana d-lui Szabo Albert, ca urmare a scorului obtinut in cel de-al doilea tur de scrutin desfasurat in sedinta Consiliului Local Tarnaveni din data de 18.06.2008.


 


 


                                                                        Presedinte de sedinta


                                                                               Bercea Ioan


 


                     Contrasemneaza


                           Secretar


                      Stefan Blanaru