sedinta extraordinara din 04 martie 2010 – material de sedinta

ROMANIA


JUDETUL MURES


MUNICIPIUL TARNAVENI


PRIMAR


CONVOCATORIn baza Dispozitiei Primarului Municipiului Tarnaveni nr. 376/2010;


Se convoaca Consiliul Local al municipiului Tarnaveni in sedinta extraordinara in data de 04 martie 2010, orele 14.00, la sediul consiliului local, cu urmatoarea:


 


ORDINE DE ZI:


 


1. Proiect de hotarare privind aprobarea Programului Partenerial: Siguranta Cetateanului2010″.


2. Proiect de hotarare privind modificarea art.l din Hotararea Consiliului Local nr.7/2010.


3. Proiect de hotarare privind aprobarea necesitatii si oportunitaii achizitionari unor lucrari servicii si produse in anul 2010.


4. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului general al� municipiului Tarnaveni pentru anul 2010.


 


 


Primar,


ing.Matei Alexandra AdrianTarnaveni


01.03.2010
 


Antonya Mihail


Bercea loan


Bota Claudia


Chindris Ovidiu


Cimpoca Alin Claudiu


Ciulea� Pavel


Coros loan


Fodor Alexandru Iosif


Ghetiu Radu Mihail


Incze Csaba tefan


Meghean Nicolae Sorin


Micsa loan


Muntean loan


Klein Robert


Pop loan Constantin


Popa Octavian


Szabo Albert


Serban Maria


Szabo Silvia
download –material_sedinta