CONCURS PENTRU OCUPAREA UNUI POST DE ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL PE DURATA DETERMINATA

ROMANIA


JUD.MURES


MUN.TARNAVENI


PRIMARIA


 


                                                                                           A N U N T


                                                             PRIMARIA MUNICIPIULUI TARNAVENI


                                                            ANUNTA CONCURS PENTRU OCUPAREA


 


 


 


UNUI POST DE ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL  PE  DURATA DETERMINATA


LA  SERVICIUL PUBLIC  COMUNITAR ASISTENTA MEDICALA


 


CONDITII :


 


    studii  :  absolvent (a) a liceului sanitar sau scoala postliceala sanitara ;


   specializare- asistent medical generalist;


  experienta in specialitate de minim 3 ani ;


    cunostinte operare  pe calculator ;


 


CONCURSUL  CONSTA DIN PROBA SCRISA  SI INTERVIU


 


ACTE NECESARE:


 


     CERERE;


          COPIE ACT STUDII ;


          RECOMANDARE DE LA ULTIMUL LOC DE MUNCA;


          COPIE ACT IDENTITATE ;


          CAZIER JUDICIAR;


          CURRICULUM  VITAE;


     COPIE DE PE CARNETUL CE MUNCA;


    ADEVERINTA CARE SA ATESTE STAREA DE SANATATE CORESPUNZATOARE., ELIBERATA DE CATRE MEDICUL DE FAMILIE AL CANDIDATULUI.


 


 DATA,ORA SI  LOCUL   DESFASURARII CONCURSULUI :


   12.04.2010,  ora 10,00,  la sediul institutiei, camera  6;


 


TERMENUL DE DEPUNERE AL DOSARELOR ESTE PANA LA DATA DE  09.04.2010 ORA 15.


RELATII SUPLIMENTARE SI BIBLIOGRAFIA SE POT OBTINE LA CAM. 26- SERVICIUL  ORGANIZARE SALARIZARE RESURSE UMANE.,TEL. 443400 int. 35


                 


                                                     P R I M A R,


                                          Ing. Matei Alexandru- Adrian


 


 


 


BIB LIOGRAFIE  CONCURS


 


 


 


                 Ordinul nr. 916/2006 privind  supravegherea si controlul infectiilor nozocomiale;


                 Ghid de nursing- sub redactia  Lucretia Titirca ,  Editura “ Viata Medicala Romaneasca”;


                 Urgente medico- chirurgicale Sinteze- Lucretia Titirca ;


                 Nursing- Tehnici de evaluare si ingrijiri acordate de asistenti medicali- sub redactia  Lucretia Titirca – Editura Viata Romaneasca;


                  Legea nr. 477/2004 privind codul de conduita al personalului contractual, cu  modificarile si completarile ulterioare.


 


 


 


 


 


PRIMAR,Ing. Matei Alexandru- Adrian