CONCURS PENTRU OCUPAREA UNUI POST DE ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL – LA SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR ASISTENTA MEDICALA

ROMANIA


JUD.MURES


MUN.TARNAVENI


PRIMARIA


 


A N U N T


PRIMARIA MUNICIPIULUI TARNAVENI


ANUNTA CONCURS PENTRU OCUPAREA


 


 


 


UNUI POST DE ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL  PE  DURATA DETERMINATA


LA  SERVICIUL PUBLIC  COMUNITAR ASISTENTA MEDICALA


 


CONDITII :


 


– studii:  absolvent(a) a liceului sanitar sau scoala postliceala sanitara;


– specializare- asistent medical generalist;


– experienta in specialitate de minim 3 ani;


– cunostinte operare  pe calculator;


 


CONCURSUL  CONSTA DIN PROBA SCRISA  SI INTERVIU


 


ACTE NECESARE:


 


– CERERE;


– COPIE ACT STUDII ;


– RECOMANDARE DE LA ULTIMUL LOC DE MUNCA;


– COPIE ACT IDENTITATE ;


– CAZIER JUDICIAR;


– CURRICULUM  VITAE;


– COPIE DE PE CARNETUL CE MUNCA;


– ADEVERINTA CARE SA ATESTE STAREA DE SANATATE CORESPUNZATOARE., ELIBERATA DE CATRE MEDICUL DE FAMILIE AL CANDIDATULUI.


 


 DATA,ORA SI  LOCUL   DESFASURARII CONCURSULUI :


–   30.04.2010,  ora 10,00 , la sediul institutiei, camera  6;


 


TERMENUL DE DEPUNERE AL DOSARELOR ESTE PANA LA DATA DE  26.04.2010 ORA 15.


RELATII SUPLIMENTARE SI BIBLIOGRAFIA SE POT OBTINE LA CAM. 26- SERVICIUL  ORGANIZARE SALARIZARE RESURSE UMANE.,TEL. 443400 int. 35


                 


P R I M A R,


Ing. Matei Alexandru- Adrian


 


 


 


 


 


 


 


BIB LIOGRAFIE  CONCURS


 


 


PENTRU OCUPAREA  POSTULUI DE


ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL


din 30.04.2010


 
 


– Ordinul nr. 916/2006 privind  supravegherea si controlul infectiilor nozocomiale;


– Ghid de nursing- sub redactia  Lucretia Titirca ,  Editura “ Viata Medicala Romaneasca”;


– Urgente medico- chirurgicale Sinteze- Lucretia Titirca ;


– Nursing- Tehnici de evaluare si ingrijiri acordate de asistenti medicali- sub redactia  Lucretia Titirca – Editura Viata Romaneasca;


– Legea nr. 477/2004 privind codul de conduita al personalului contractual, cu  modificarile si completarile ulterioare.