CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCTIEI PUBLICE DE EXECUTIE VACANTA: Referent clasa III grad superior din cadrul Serviciului Organizare Salarizare Resurse Umane

PRIMÃRIA MUNICIPIULUI TÂRNÃVENI


ANUNÞÃ CONCURS PENTRU OCUPAREA


FUNCÞIEI PUBLICE DE EXECUÞIE VACANTÃ: 


Referent clasa III grad superior din cadrul  Serviciului Organizare Salarizare Resurse Umane


 


CONDIÞII:


Condiþii generale: 


 candidaþii trebuie sã îndeplineascã condiþiile prevãzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcþionarilor publici (r2)


 


Condiþii specifice:


  studii medii, absolvite cu diplomã de bacalaureat; 


  vechime minimã în specialitatea studiilor necesare exercitãrii funcþiei publice – 9 ani;


 


DATA, ORA, DE DESFÃșURARE A  CONCURSULUI:


– proba scrisã 26.07.2010, orele 10,00;


– interviu  28.07.2010, orele 14,00.


 


LOCUL  DE  DESFAșURARE A  CONCURSULUI :


Sediul Instituþiei, Municipiul Târnãveni, strada P-þa Primãriei, nr. 7 – camera 6


 


TERMEN DE DEPUNERE A DOSARELOR: 16.07.2010;


 


DEPUNEREA DOSARELOR, BIBLIOGRAFIA, RELAÞII SUPLIMENTARE șI  FORMULARUL DE ÎNSCRIERE LA CAMERA NR.26– SERVICIUL ORGANIZARE SALARIZARE RESURSE UMANE  – TELEFON 0265/443400.


 


 


 


 


PRIMAR,


ING. MATEI ALEXANDRU-ADRIAN