ANUNT privind disponibilitatea transmiterii fara plata a unor bunuri catre institutii publice conform HG nr. 841/1995 si HG nr. 966/1998

A N U N Þ
privind disponibilitatea transmiterii fãrã platã a unor bunuri cãtre instituþii publice conform HG nr. 841/1995 ºi HG nr. 966/1998


 


 1. Denumirea, codul fiscal, adresa, numãrul de telefon/fax ale autoritãþii ofertante: PRIMÃRIA MUNICIPIULUI TÂRNÃVENI, cu sediul în Târnãveni, P-þa Primariei nr. 7, judeþul Mureº, cod fiscal 4323535, telefon 0265-443400, fax: 0265-4463122. Obiectul ofertei: transmiterea fãrã platã a unor bunuri cãtre instituþii publice în condiþiile prevãzute de HG nr. 841/1995 ºi HG nr. 966/19983. Tipul ºi specificul bunurilor ofertate: utilaje si autovehicule apartinand sectorului IRDP al Primariei Municipiului Tarnaveni 6 bucati astfel: excavator E 650 IF – 1 buc., excavator- 1 buc., autovidanja Roman 10135F – 1 buc., autoturism Daewoo Cielo RLX- 1 buc., autoutilitara Dacia 1304 – 1 buc., autocamion Roman 10215 – 1 buc.        NOTÃ: Bunurile ofertate au fost puse în funcþiune în perioada 1989-1997

4. Termenul limitã: Instituþiile publice interesate în obþinerea unor bunuri, vor solicita în scris transmiterea fãrã platã a acestora în termen de 30 de zile de la apariþia anunþului5. Lista cu bunurile ofertate spre transmitere fãrã platã cãtre instituþii publice poate fi consultatã la sediul menþionat la pct. 1 ºi in anexa.6. Relaþii suplimentare se pot obþine la sediul menþionat la pct. 1 sau la telefon 0265-443400 interior 32.  


 


 


PRIMAR


Ing Matei Alexandru Adrian


 


 


                                                                     Anexa


 


 


Lista bunurilor ofertate spre transmitere fara plata catre institutii publice


 


 

Denumire bun


Cantitate  (buc)


Valoare de inventar


Anul fabricatiei


Anul darii in folosinta


Durata normata


Durata consumata


excavator E651 IF


1


496,64


1991


1991


6


19


excavator


1


307,63


1990


1990


6


20


autovidanja Roman 10135F


1


1.387,95


1989


1989


8


21


autoturism Daewoo Cielo RLX


1


23.553,71


1997


1997


5


13


autoutilitara Dacia 1304


1


258,91


1992


1992


5


18


autocamion Roman 10215


1


3949,32


1990


1990


8


20